ความรู้ด้านศิลปะ เข้าใจกับเรื่องราวของศิลปะ

ความรู้ด้านศิลปะ ในครั้งนี้ เราจะมาดูในเรื่อง องค์ความรู้ด้านศิลปะ ว่าเป็นอย่าไร มีประโยชน์ขนาดไหน เริ่มกันที่เรื่อง ความรู้ขั้นพื้นฐานศิลปะ ศิลปะนั้นมีการสอน เราจะเรียกวิชานี้ว่า ศิลปกรรม ซึ่งก็จะเป็นวิชา ที่กล่าวถึงความรู้ ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของศิลปะนั่นเองครับ รวมไปถึง ความคิดสร้างสรรค์ และก็ คุณค่าเกี่ยวกับศิลปะ ทำให้คนที่มาศึกษา นั่นจะได้เข้าใจ แล้วเกิดความชื่นชอบ

และเข้าถึงใน ศาสตร์แห่งศิลปะ เพื่อที่จะนำเอาความรู้ ด้านศิลปะนี้ นำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ขึ้น เวลาใช้ชีวิตประจำวัน และใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งศิลปกรรมนี้ ก็ได้มีการ แตกแขนงออกไป ตามแต่สายของ งานศิลปะที่สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพวก งานวาด งานปั้น หรือแม้แต่ การแต่งแบะร้องเพลง ก็เช่นกันครับ

ความรู้ด้านศิลปะ เข้าใจในความหมายของคำว่าศิลปะทว่าเป็นอย่างไร ?

ในด้านความหมาย ของคำว่าศิลปะนี้ ซึ่งคำที่ว่าศิลปะ หรือว่า ART นั้นก็เป็นคำที่ ความหมายของมันนั้น กว้างอย่างมากครับ และเรื่องของ ค่านิยมศิลปะ ก็ไม่ได้แน่นอน และไม่ตายตัว ก็จะอยู่ที่ว่า ผู้ที่พูดถึง คำนิยามของมัน ยกตัวอย่างเช่น

ศิลปินศึกษาด้านศิลปะ หรือจะเป็น นักวิจารณ์ศิลปะ นั่นเองครับ เราจะสรุปประมาณว่า ศิลปะนั้นคือ ผลงานการสร้าง ที่มนุษย์เรานั้น ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งนั้นขึ้นมา ก็เพื่อที่จะได้เสพ ความสวยงาม รวมไปถึงความพึงพอใจ

ของมนุษย์ที่สร้างงานนั้น ๆ ในด้านของความงาม ที่ควบคู่ไปกับ ความงามในธรรมชาติ ซึ่งความงามมนธรรมชาตินั้น เป็นสิ่งที่ธรรมชาติ นั้นทำให้เกิดขึ้นมา จะเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ แห่งความเป็นจริงครับ โดยรวมแล้วก็จะ เกิดขึ้นมาตามแต่ วัฏจักรนั่นเอง

ความรู้ด้านศิลปะ

ซึ่งมีความจำเป็น ในด้านดำรงชีพ ของเหล่ามนุษย์ ที่ต้องอาศัยพึ่งพา ในธรรมชาติ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านของร่างกาย และก็ด้านจิตใจ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เลยก็คือ ธรรมชาตินั้นจะ ส่งผลให้ตัวเรา ได้มีความรู้สึก สดใสสดชื่น มีความเบิกบานได้

ในตอนที่เรานั้น ได้มองเห็นมัน หรือว่าดารได้สูดอากาศ ที่มีความบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดเจือปน เกิดขึ้นแค่เฉพาะ จากทางธรรมชาติ ส่วนด้านของ ความงามศิลปะ ก็จะเป็นความงาม เกิดมาจากความสร้างสรรค์ ทางความคิด ทางปัญญา โดยที่มนุษย์ สร้างขึ้นมาเท่านั้น ก็จะแบ่งออกไป โดยที่พิจารณา จากรูปแบบของ งานศิลปะนั้น ๆ ก็จะมีตั้งแต่ 

ความงามด้านจิตรกรรม เป็นความงามที่จะเกี่ยวกับ เส้น การให้สี ให้แสงเงา และก็รูปทรงครับ

ความงามด้านปติมากรรม จะเป็นความงาม ที่จะให้เห็นถึง มวลปริมาตร แสงเงา และก็สัดส่วนนั่นเอง

ความงามด้านสถาปัตยกรรม นี้เป็นความงาม ที่เห็นในรูปร่าง ทรวดทรง มวลปริมาตรทั้งหมด บริเวณที่เว้นว่าง เรื่องการใช้สอย ซึ่งความงามทั้งหมดนี้ จะพิจารณาตามแต่ ลักษณะสิ่งที่ทำ การสื่อแสดงออกไปครับ

ความรู้ด้านศิลปะ ศิลปะนั่นสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใด ?

การสร้างงานศิลปะนั่น มีจุดประสงค์เพื่อ บรรยายตามเรื่องต่าง ๆ ที่จะสื่อออกไป สร้างเพื่อแสดงตามอารมณ์ หรือว่าความรู้สึกในขณะนั้น หรือสร้างไว้ตกแต่ง ให้เกิดความสวยงามนั่นเอง ซึ่งคุณค่าของศิลปะนั้น จะแบ่งได้ตามนี้

ศิลปะด้านความรู้สึก ก็จะเป็นเรื่อง ความงดงาม เรื่องความศรัธธา

ศิลปะเพื่ออำนวยประโยชน์ อย่างเช่นการ ทำที่พักอาศัย

ศิลปะสร้างความเจริญ จะเป็นเรื่องของ ด้านมนุษยธรรม

ในประเภทของศิลปะนั่น ก็จะมี 

วิจิตรศิลป์ มีขื่อเรียกอีกอย่างว่า ประณีตศิลป์ ความหมายคือ ศิลปะเพื่อสนองใน ความต้องการ ทางจิตใจกับอารมณ์ ซึ่งแตกออกเป็น 5 แขนงครับ ก็จะมี 

จิตรกรรม เป็นการวาดรูป โดยวิธีการเขียน ในพื้นที่เป็นระนาบ,

 ประติมากรรม จะเป็นการปั้น แกะสลักต่าง ๆ และก็การหล่อขึ้นรูป, สถาปัตยกรรม คือการออกแบบ จำพวกสิ่งก่อสร้าง ที่พักอาศัย, วรรณกรรม คือเขียนบทประพันธ์ต่าง ๆ, นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ จะเป็นศิลปะ ในการแสดงท่าทาง หรือเสียงที่เป็นจังหวะ

ประเภทที่ 2 ก็คือ ประยุกต์ศิลป์ ก็จะเป็นศิลปะที่ ทำตามความต้องการ ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะแบ่งตามนี้ พาณิชยศิลป์ ศิลป์เกี่ยวกับการค้า, อุตสาหกรรมศิลป์

คือผลผลิตในอุตสาหกรรม, มัณฑนศิลป์ คือศิลปะออกแบบ ที่จะเป็นการตกแต่งภายใน และตกแต่งภายนอก, ศิลปหัตถกรรม เป็นศิลปะที่ใช้มือทำ มีชื่อเรียกว่า หัตถศิลป์ครับ

ศิลปะที่ให้ความรู้ บทบาทของศิลปะในสังคม

ความรู้ด้านศิลปะ

ความสำคัญและบทบาท ของศิลปะนั้น มีความจำเป็นในสังคม ก็เพราะว่าเป็น เครื่องมือที่ใช้ แสวงหาความรู้ สามารถที่จะตรวจสอบ ในเรื่องความคิดได้ และรวมไปถึง วิธีที่ใช้แสดงออก ผ่านทางงานศิลปะ ของตัวเองครับ

และก็เพื่อที่จะให้ ผู้อื่นนั้นเข้าใจได้ด้วย ในเรื่องวิจารณ์ศิลปะ นี่ก็คือเนื้อหา แล้วก็ได้เป็น กิจกรรมใหม่ ในสังคมอีกด้วย ความสำคัญที่มากนั้น จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อ ได้จัดสัมนาศิลปะ ที่มีการวิจารณ์ขึ้นได้ อย่างเช่นการจัดที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอนปี พ.ศ. 2523 นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นแล้ว การพัฒนาด้านศิลปะจะ นั้นจะเริ่มต้นกัน ตั้งแต่ในชั้นเรียน เราจะสามารถ ฝึกฝนการแสดงความคิด ฝึกการวิเคราะห์ ตีความในผลงานศิลปะ ได้โดยตลอดครับ มันสามารถที่จะสร้าง ความเชื่อมั่นในการใช้ ชีวิตประจำวัน กันได้อีกด้วยครับ โดยจะใช้เหตุผล เป็นที่ตั้ง และยังถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมได้ดีอีกด้วย

บรรทัดฐานในงานศิลปะ มีหลักเกณฑ์ ในการดูการวิจารร์อย่างไร ?

สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญ กับการวิจารณ์ศิลปะ จะมีเกณฑ์ที่ มีบรรทัดฐานอยู่ วิธีการที่ได้ ตั้งขึ้นไว้ครับ โดยก่อนวิจารณ์ศิลปะนี้ ควรทราบในลักษณะ งานศิลปะนั้นก่อน เพื่อเวลาที่วิจารณ์ จะเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเอง โดยจะมีดังนี้ 

การเลียนแบบ จะเป็นด้านความงาม ของธรรมชาติ ศิลปินจะเลียนแบบ ให้เหมือนตั้งแต่รูปร่าง สีสัน เป็นต้น ในการพิจารณา ความเหมือนของรูปลักษณ์ แล้วก็ความรู้สึกนั้น ก็ยกตัวอย่างเช่น รูปวาดแตงโมผ่าซีก ความรู้สึกที่ดู ต้องรู้สึกว่ามัน หวานและฉ่ำครับ

รูปทรงที่สวยงาม คือการสร้างรูปทรงมาใหม่ มีความสวยงาม แบบทัศนธาตุ การใช้เทคนิค และวิธีการทำ ตั้งแต่รูปทรง สัดส่วน การจัดองค์ประกอบ

การแสดงอารมณ์ จะทำให้งานนั้น ดูแล้วจะมีความรู้สึก อารมณ์จาก เรื่องราวที่ถ่ายทอด หรืออารมณ์ของ ศิลปินที่ทำชิ้นงานนี้ จะทำให้รูปภาพนั้น กระตุ้นความรู้สึกได้ ทำให้คลอยตามเป็นต้น

การแสดงออกในจินตนาการ ผลงานจะแสดง รูปภาพตามจินตนาการ บอกถึงความคิด ความฝัน ที่จะออกมาต่างไป จากธรรมชาติที่ควรเป็นครับ ผลงานจะออกมา แบบมีอิสระ ทั้งในเรื่องของเรื่องราว รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์

ศิลปะที่ดี

ความหมายศิลปะ

แทงบอลวิธีแทง

บอลยูฟ่า ช่องไหน