งานประติมากรรม รู้จักกับศิลปะแบบเห็นรูปทรง จับต้องได้

งานประติมากรรม นี่คือศิลปะสาขาหนึ่ง ที่อยู่ใน วิจิตรศิลป์ ที่มีรูปแบบเป็น งานสามมิติ คือรูปแบบหนึ่งใน ศิลปะพลาสติก ประติมากรรม มีรูปแบบที่มี ความสร้างสรรค์ ซึ่งจะมี งานแกะสลัก และก็ งานโมเดล ดั้งเดิมนั่นจะใช้ สื่อกลางในการสร้างงาน อย่างเช่นพวก ไม้ ,หิน ,เซรามิก ,โลหะ ทว่าตั้งแต่ช่วง ที่เป็นยุคโมเดิร์น เริ่มไม่มีวัสดุที่ จำกัดความ ในรูปแบบกรรมวิธี ที่ใช้เป็นสื่อกลาง

ในการมาสร้างสรรค์ งานประติมากรรมนี้แล้ว วัฒนธรรมโบราณ โดยมากแล้วนั่น ก็จะหลงเหลือหลัก ที่เห็นเป็นฐาน ของงานประติมากรรมนี้ จนมาในยุคปัจจุบันครับ ยกตัวอย่างเช่น ภาชนะใส่ของ นั่นเองครับ

งานประติมากรรม งานประติมากรรมของไทย เป็นแบบไหน ?

งานประติมากรรมไทย นั้นเป็นศิลปะ ที่มีการแสดงออก ด้วยกรรมวิธีดังนี้คือ ปั้น ,แกะสลัก ,หล่อ และก็การประกอบ ให้เป็นรูปทรง แบบสามมิติ จะมีแบบอย่าง ที่เป็นเฉพาะ ในแบบของไทย วัสดุใช้สร้างงานนั้น ส่วนใหญ่จะเป็น ดิน, ปูน, หิน, อิฐ ,โลหะ ,ไม้ ,งาช้าง ,เขาหรือกระดูกของสัตว์ เป็นต้นครับ

ที่จะใช้กันให้เห็นบ่อย ๆ ในด้านของผลงาน ที่เป็นงานประติมากรรมไทย ก็จะมีแบบ นูนสูง, นูนต่ำ และก็ ลอยตัว งานนูนต่ำกับนูนสูง ก็มักสร้างลวดลาย ที่ใช้ประกอบใน งานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ นกตัวอย่างเช่น ลายปูนปั้น ,ลายแกะสลัก

งานประติมากรรม

เพื่อใช้ประดับกับ อาคารบ้านเรือน วิหาร ฯลฯ อาจเป็นลวดลาย ที่นำไปตกแต่ง พวกงานประติมากรรม ที่เป็นแบบลอยตัว อีกได้ด้วยครับ ส่วนในเรื่องของ งานประติมากรรมลอยตัว ส่วนใหญ่จะเป็น พระพุทธรูป หรือรูปเคารพ

ศิลปะประเภทนี้จะมีคำว่า ปฏิมากรรม ที่ใช้เรียกครับ งานตุ๊กตาภาชนะดินเผา ไปยันเครื่องใช้ ที่มีลักษณะต่างกันไป แล้วแต่สกุลของช่าง ในท้องถิ่นต่าง ๆ จะแตกต่างตาม คตินิยมของในยุคสมัย ทั่วไปจะศึกษาใน ลักษณะสกุลช่าง

ที่มีในรูปแบบศิลปะ ในช่วงสมัยต่าง ๆ ของประเทศไทยครับ ตั้งแต่พระพุทธรูป เพราะว่าเป็นงาน ที่ได้วิวัฒนาการ อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา และทำกันมายาวนาน สร้างงานออกมาอย่าง มีความประณีตบรรจง คนสร้างจะเป็นช่างฝีมือ ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเชี่ยวชาญ มากที่สุดของท้องถิ่น

หรือว่ายุคสมัย และเป็นประติมากรรม ที่จะทำการจัดสร้างงาน แบบมีความศักดิ์สิทธิ์ มีความเปี่ยมไปด้วยศรัทธา ในการสร้างขึ้นมา ส่วนในเรื่องของ ลักษณะประติมากรรมไทย จะแบ่งเป็นสมัยต่าง ๆ ดังนี้คือ ศิลปะทวารวดี , ศิลปะศรีวิชัย , ศิลปะลพบุรี , ศิลปะล้านนา นั่นเองครับ

งานประติมากรรม งานประติมากรรมของต่างประเทศ มีลักษณะอย่างไร ?

งานประติมากรรมตะวันออก โดยมากแล้วจะ เกี่ยวข้องกับศาสนา เลยมักเห็นเป็นเทวรูป หรือไม่ก็ พระโพธิสัตว์ จะมีอยู่ทุกขนาด แบบงานโตมหึมา ไปกระทั่งเล็กกระจิดริด ลักษณะงานประติมากรรม จะแบ่งได้เป็น สายศิลปะเหมือนกับ งานจิตรกรรม ซึ่งจะมีต่อไปนี้ 

ประติมากรรมสายอินเดีย จะสร้างสรรค์งานขึ้น ของช่วงยุคต่าง ๆ ถ่ายทอดไปยังประเทศอื่น ๆ ตลอดเวลาตามแต่ คลื่นศาสนาแพร่กระจายไป จะเห็นได้ว่า ประเทศที่รับลักษณะ ของทางอินเดียนั้น จะนำไปสร้างสรรค์ ขึ้นมาตามรสนิยม ของประเทศตนเองใหม่ จนได้เป็นศิลปะ ที่มีการยกย่องขึ้น

ประติมากรรมสายจีน จะอาศัยรูปแบบของ ประติมากรรมอินเดียตั้งแต่แรก โดยเฉพาะพระพุทธรูป เห็นชัดเลยว่า ทำตามลักษณะของ พระพุทธรูปอินเดีย ยกตัวอย่างเช่น สมัยของ คันธาระ, มถุรา, อมราวดี ,คุปตะ เป็นต้นครับ พระพุทธรูปจีนเองนั่น

ยังได้แพร่ไปในหลาย ๆ ประเทศอย่าง ญี่ปุ่น ,เกาหลี อีกด้วย และในแต่ละประเทศ ก็ได้สร้างสรรค์ ลักษณะที่มีเอกลักษณ์ ที่เป็นตนเองอยู่ จนทำให้พระพุทธรูป นั่นมีขนาดต่าง ๆ อย่างเช่นที่ ประเทศญี่ปุ่นนั่นก็มี พระพุทธรูปไดบุดสุ ที่มีองค์สูง และใหญ่โตอย่างมากครับ

ประติมากรรมที่โด่งดัง นั้นมีงานประติมากรรมใดบ้าง ?

งานประติมากรรม

ECSTASY OF SAINT TERESA งานชิ้นนี้ตั้งใน โบสถ์ซันตามาเรียเดลลาวิตโตเรีย ที่อยู่ในกรุงโรม ของประเทศอิตาลี งานนี้สร้างโดยประติมากร จีอันโลเรนโซ แบร์นินี ในปี ค.ศ.1652 งานนี้คือ นักบุญเทเรซ่า แห่งอาวีลา เธอนั้นคือแม่ชี

จากประเทศสเปน ที่อ้างว่าตัวเธอนั้น ได้รับประสบการณ์ รวมไปถึงความรู้สึก ความรักของ พระเจ้าจนเข้าไปใน จิตวิญญาณตัวเธอ รูปปั้นได้แสดงให้เห็นว่า ตัวเธอกำลังบรรยาย ด้านความรู้สึก ที่เธอได้พบมา ลงไปในบันทึก ของตัวเธอเอง

นี่เป็นผลงาน ระดับมาสเตอร์พีช ที่ศิลปินได้จัดองค์ประกอบ กับงานแกะสลักนี้ ให้ออกมามีท่าทาง เหมือนการแสดงละคร ที่เต็มไปด้วยการแสดงออก ซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกส่งผ่าน ไปที่ผลงานชิ้นนี้ งานชิ้นนี้นับว่าเป็นผลงาน ที่ยากจะลอกเลียนแบบ เพราะด้วยงานนี้ มีความละเอียดอ่อน ที่แบร์นินีตั้งใจมาก ในการสร้างสรรค์ขึ้นมา

มหาสฟิงซ์แห่งกิซ่า สถานที่ที่ตั้งงานนี้อยู่ที่ พีระมิดคาเฟร ของเมืองกิซ่า ในประเทศอียิปต์ เป็นงานที่ไม่ทราบที่มา ของประติมากร และไม่สามารถระบุปี ที่สร้างชิ้นงานนี้ได้ นี่คือหนึ่งในอนุสรณ์สถาน ที่มีความใหญ่โตมโหราฬ ชื่อเสียงดังมากที่สุด

ของในโลกเรา มหาสฟิงซ์แห่งกิซ่านี้ ได้สร้างจากหินปูน ที่มีขนาดที่ใหญ่ ออกแบบผสมผสานกัน ระหว่างมนุษย์และสัตว์ ส่วนหัวเป็นคน ส่วนลำตัวเป็นสิงโต ความยาวทั้งหมด จะอยู่ที่ 73 เมตร นับจากอุ้งเท้าหน้า สุดที่ปลายหาง มีความสูง 20 เมตร

นับจากฐานไปถึง หัวด้านบนของสฟิงซ์ อธิบายไม่ได้ว่า มหาสฟิงซ์นี้ได้ ถูกสร้างให้กับใคร สร้างขึ้นตอนไหน แต่ที่นี่คือจุดชมวิว ที่นิยมมากที่สุด เป็นมุมที่ยอดนิยมมาก ที่จะเห็นพิรามิดคาเฟร ที่เป็นหลุมศพฟาโรห์คาเฟร ฟาโรห์ของ ราชวงศ์ที่สี่ ของที่อียิปต์ด้วยครับ

งานออกแบบ

แทงบอลหน้าใหม่

เทคนิค แทงบอลรวยก่อน