งานศิลท้องถิ่น งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่น

งานศิลท้องถิ่น ไปดูกันกับ ศิลปะท้องถิ่น ซึ่งนั่นก็คือ ตามภูมิภาคต่าง ๆ นั้นก็จะมี ลักษณะและเอกบักษณ์ ที่มีความแตกต่างกัน ตามแต่ละ ภูมิประเทศ วิถีการใช้ชีวิต ตามประเพณี ตามวัฒนธรรม ตามแต่เหล่าผู้คน ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ เราจะเห็นได้ว่า จะมีเอกลักษณ์ ที่เป็นแบบ เฉพาะตัวของแต่บะที่ โดยได้ถูกสร้างสรรค์ จากศิลปิน จากผู้คนที่อยู่ใน ท้องถิ่นนั้น ๆ เองด้วยครับ

ซึ่งงานศิบปะที่ทำ ก็จะมีลักษณะ ที่จะไม่เหมือนกัน จะเป็นแบบตามแต่ ผลงานศิลปะท้องถิ่น ในที่นั้น ๆ ครับ ซึ่งอย่าในไทยนี้ ก็จะเป็นงานที่ มีความเฉพาะตัว ตามแบบใน ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย อย่างเช่นของ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง เป็นต้นครับ

งานศิลท้องถิ่น งานศิลปะที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะ ในแต่ละภาคของไทย

ทีนี้ลองมาดูกันกับ งานศิลปะในภาคต่างๆ ศิลปะในท้องถิ่น ควรเป็นสิ่งที่ เรานี้นน่าจะเรียนรู้ เห็นถึงคุณค่า ยิ่งเฉพาะผลงาน ที่เป็นศิลปะของ ท้องถิ่นตัวเอง ดังนั้นทุกคน ก็ควรที่จะ เรียนรู้ถึงเรื่อง ความเป็นมาใน งานศิลปะต่าง ๆนั้น เพื่อที่จะไป แนะนำให้กับ คนอื่นได้ เริ่มจากที่ทาง

งานศิลท้องถิ่น

ศิลปะภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นท้องถิ่น มีประวัติที่ยาวนาน มีความเป็นมา ที่มากมายครับ ยังมีประเพณี มีวัฒนธรรมอยู่ อย่างหลากหลายเลย เลยทำให้มี แหล่งเกิดงานศิลปะ ให้ได้เห็นอยู่มาก อย่างเช่น ที่ทำร่มบ่อสร้าง

หรือจะเป็น ที่ทำผลิตภัณฑ์กระดาษสา ที่อยู่ใน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำถ้วยชามตราไก่ ในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เราจะได้เห็น งานศิลปะนี้ อยู่มากมายครับ

ศิลปะภาคอีสาน ส่วนในท้องถิ่นนี้ จะมีงานศิลปะ ให้ได้เห็น อยู่หลายที่ด้วยกัน บางที่นั้น จะมีชื่อสียงมาก หลายคนรู้จัก ทั่วไปหมด เช่นที่มี การทำเครื่องปั้นดินเผา ที่อำเภอหนองหาน ของจังหวัดอุดรธานี นั่นเองครับ

ศิลปะภาคใต้ ในงานศิลปะ ของทางท้องถิ่น ภาคใต้นี้นั้นถือว่า มีความขึ้นชื่อมาก ได้เป็นที่รู้จัก แก่คนมากมาย อยู่หลายอย่างด้วยกัน ก็จะมีตั้วแต่ ทำเรือกอและ ที่อำเภอปะนาเระ ในจังหวัดนรานิวาส หรือการทำ ตัวหนังตะลุง เป็นต้นครับ

ศิลปะภาคกลาง ในส่วนของที่ สร้างงานศิลปะ ของภาคกลางนี้ โดนส่วนมากแล้ว นั้นอยู่ที่ จังหวัดโดยรอบ ของกรุงเทพมหานคร ที่ผลิตผลงานศิลปะ ชื่อเสียงโด่งดัง ต่างก็รู้จัก กันไปทั่ว จะมีอย่างพวกงาน ตุ๊กตาดินเผา ของอำเภอบางเสด็จ ในจังหวัดพระนครสีอยุธยา

งานศิลท้องถิ่น  งานทัศนศิลป์ กับวัฒนธรรมต่างๆ ที่น่าเรียนรู้

เราจะสรุปได้ว่า ศิลปะแต่ละท้องถิ่น คืองานศิลปะ ที่จะเกิดขึ้นโดย ความคิดสร้างสรรค์ จากคนแต่ละท้องถิ่น มักอาศัยความรู้ ความเจ้าใจ แบะก็ความสามารถที่มี อย่างการนำ วัสดุของท้องถิ่น

เพื่อใช้ให้ได้ เกิดประโยชน์ ตามสภาพแวดล้อม ตามประเพณี ตามวัฒนธรรม รวมไปถึง วิถีการดำเนินชีวิต งานศิลปะของท้องถิ่น นั้นก็เลยจะมี ลักษณะของงานศิลปะ ที่มีความแตกต่างกัน

งานศิลปะท้องถิ่นนั่น ก็จะมีมห้เห็น อยู่หลายแบบครับ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องจักรสาน ภาพเขียนจิตรกรรม เครื่องใช้ครัวเรือน ของเล่น เครื่องประดับต่าง ๆ ครับผม และแต่ละที่นั้น เราจะเห็นได้ว่ามัน มีรูปแบบวัสดุ ลูกเล่น เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน

อนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น ให้คงอยู่ได้อย่างไร ?

ผลงานศิลปะของท้องถิ่นไทย ถือได้ว่าเป็น งานศิลป์มีคุณค่า ยังเป็น มรดกของวัฒนธรรม ที่เรานั้นควรจะ หวงแหนกันไว้ ควรจะรักษาต่อไป พวกเรานั้นสามารถ ที่จะช่วยอนุรักษ์ งานศิลปะท้องถิ่นนี้ได้ โดยเริ่มจาก

งานศิลท้องถิ่น

ใช้โอกาสที่เรียนรู้ การสร้างงานศิลปะ ของในท้องถิ่น ศึกษาจนเรานั้น สามารถสร้างงานศิลปะ แต่ละอย่างนั้นได้ เพื่อเป็นการ สืบสานงานศิลปะท้องถิ่น ไปต่อได้นั่นเอง

1. บันทึกผลงานศิลปะ แต่ละชิ้นของท้องถิ่น เอาไว้เป็นข้อมูล เพื่อให้ได้ศึกษา และมาค้นคว้า กันได้ต่อไป

2.เราจะไม่ทำลาย งานศิลปะท้องถิ่น อย่างโดยเด็ดขาด

3.หากมีโอกาสร่วม งานกิจกรรมแสดงงานศิลปะ กิจกรรมอนุรักษ์งานศิลปะ ก็ควรเข้าร่วมครับ

4.หากเราได้เห็น รอยการชำรุด ในงานศิลปะนั้น ก็ต้องแจ้งกับ หน่วยงาน ไม่ก็บุคคลเกี่ยวข้อง ให้ได้ทราบด้วย เพื่อที่จะแก้ไขครับ

5.ในการอนุรักษ์ งานต่าง ๆ ที่เป็นศิลปะท้องถิ่น ล้วนว่าคือผลงาน ที่ทรงคุณค่า เรานั้นควรจะ ภาคภูมิใจในการ ช่วยอนุรักษ์กัน วิธีที่จะใหงานศิลปะ ทั้งกลายเหล่านี้ ก็จะทำกันได้ ก็จะมีวิธี

6.สนับสนุนในงานศิลปะ อย่างเช่นอุดหนุน พวกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างงานศิลปะท้องถิ่น แล้วแต่ความเหมาะสม

7.หากว่ามีโอกาส ก็ลองศึกษา และทำการเรียนรู้ ในการสร้างผลงาน ที่เป็นศิลปะท้องถิ่น ของเหล่าศิลปินท้องถิ่น หรือไปเข้าร่วม ในกิจกรรม โชว์งานศิลปะท้องถิ่น ที่จัดขึ้นมากันได้

8.เผยแพร่งานศิลปะท้องถิ่น เพื่อให้เป็นที่รู้จัก กับคนท้องถิ่นอื่นด้วย เราควรเห็นคุณค่า งานศิลปะท้องถิ่นที่มี นับว่าคือภูมิปัญญา แก่คนท้องถิ่นนั้น ๆ

สิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพราะมันรวมถึงวิถีชีวิต

งานศิลท้องถิ่น

ศิลปะท้องถิ่นนั้น ไม่ได้รวมแค่ผลงาน ในเชิงศิลปะเท่านั้น แต่มันได้รวมไปถึง วิถีการใช้ชีวิต ของผู้คนในถิ่นนี่นด้วย ตั้งแต่เรื่อง การแต่งกาย พวกชุดที่เป็นเอกลักษณ์ ของในถิ่นต่าง ๆ เรื่องของวัฒนธรรมดนตรี ที่จะมีบทเพลง ตามแต่ละท้องถิ่น

การแสดงต่าง ๆ ของแต่ละภาค ด้วยนั่นเองครับ ทุกอย่างนั้น บ้วนแบ้วแต่มีเสน่ห์ อย่างมากมายในตัวมัน เราจึงควรที่จะ รักษาและอนุรักษ์ สิ่งเหล่านี้ไว้ เพื่อให้ได้ คงอยู่ต่อไป ยันถึงรุ่นลูก รุ่นหลานเลยครับ ให้ได้เป็นเรื่องราว ที่ได้เล่าขาน ต่อกันไปได้ นับว่าเป็นสิ่ง ที่ควรค่าแก่ การอนุรักษ์อย่างยิ่งครับ

งานศิลพื้นบ้าน

แทงบอลทันใจ

บอลufa