งานศิลพื้นบ้าน งานศิลปะพื้นบ้านนั่นคืออะไร ?

งานศิลพื้นบ้าน หรือที่เรียก งานศิลปะพื้นบ้าน นั้นมีนมีความหมายที่ว่า ศิลปะที่งดงาม แต่เรียบง่าย โดยฝีมือจากชาวบ้าน ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้ทำการ สร้างสรรค์ผลงานศิลป์ ที่มีคุณค่า ออกมาในด้านความงาม รวมไปถึง ประโยชน์ใช้สอย ที่จะแล้วแต่ในสภาพ ตามท้องถิ่นนั้น ๆ โดยที่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้พูดเอาไว้ว่า ศิลปะชาวบ้าน อย่างเช่น ร้องรำทำเพลง วาดภาพ รวมไปถึงงานต่าง ๆ นั้นจะเกิดจาก ชีวิตจิตใจผู้คน

ศิลปะจากชาวบ้าน หรือว่าศิลปะพื้นบ้าน ในส่วนใหญ่แล้วนั้น นั่นควบคู่ไปกับทวิถีชีวิตชาวบ้าน ตามอิทธิพลจาก แนวชีวิตและ ความเป็นอยู่ ธรรมเนียมประเพณี เรื่องของความเชื่อ จนไปถึงพื้นที่ สภาพตามท้องถิ่น ที่ใช้กับ ชีวิตประจำวันนั่นเอง

ซึ่งที่ประเทศไทย นับได้ว่าเป็น อารยประเทศ ประเทศหนึ่งเลย ที่มีอยู่ในโลกครับ เพราะว่าเหล่าบรรพบุรุษ นั้นได้สร้างมา ตั้งแต่ ธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้เป็นมรดก ที่ส่งต่อตกมา ถึงรุ่นลูกหลานครับ และยังชี้ได้ถึง ด้านความรู้ความสามารถ

ด้านสิ่งที่เจริญรุ่งเรือง ในประเทศเราจนเป็น ศิลปะ สิ่งท่ีสืบทอด ตั้งแต่บรรพบุรุษ มาจนถึงลูกหลาน เหลนโหลน นับว่าเป็นสิ่งหนึ่ง ที่ดีแบะมีคุณค่า ที่ทุกคนนั้น ควรที่จะเรียนรู้ และก็สืบทอด พร้อมกับอนุรักษ์ไว้ ให้มีอยู่ครับ

งานศิลพื้นบ้าน สิ่งที่อยู่ควบคู่ ในท้องถิ่นโดยฝีมือชาวบ้าน

ทั่วไปแล้วนั้น ศิลปะพื้นบ้านนี้ มักไปรวมอยู่ กับหัตถกรรม เลยจะมีเรียกว่าเป็น ศิลปหัตถกรรม อยู่ด้วยครับ ศิลปหัตถกรรมก็จะเกิดขึ้น โดยฝีมือชาวบ้าน ที่อาศัยในท้องถิ่นนั้น ๆ ครับ การประดิษฐ์งาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จะทำตามแต่ เทคนิคหรือว่า

งานศิลพื้นบ้าน

รูปแบบที่ทำตาม ๆ กันไปตามใน ครอบครัวตรง ๆ เลยครับ อย่างเช่น จากพ่อ จากแม่ หรือจาก ปู่ย่า ตายาย ซึ่งตามจุดประสงค์หลัก ๆ แล้วนั้นก็คือ ทำมาไว้ก็เพื่อที่จะ ใช้งานกับ ชีวิตประจำวันนั่นเอง งานศิลปหัตถกรรม จะสืบทอด อย่างอิทธิพล

ให้กันและกัน เหมือน ๆ กับคติพื้นบ้าน ที่จะเอามาปรับปรุง จนเข้ากับสภาพแวดล้อม ตามแต่ละท้องถิ่น มันเลยจะมี เอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละที่ครับ และการสร้างงานศิลปะ แบบพื้นบ้านนี้ ขึ้นมานั้น ก็แสดงให้เห็นถึง ภูมิปัญญาคนพื้นบ้าน ที่ได้สร้างงานศิลปะ ในแต่บะชิ้นขึ้นมา นั่นเองครับ

งานศิลพื้นบ้าน ภูมิปัญญาเพื่อการสร้าง งานศิลปะแบบพื้นบ้าน

ทีนี้มาดูในเรื่องของ ภูมิปัญญาใน ศิลปะพื้นบ้านกันครับ โดยพื้นฐานแล้วนั้น จะเป็นการสร้างงานแบบ งานศิลปะทำด้วยมือ ส่วนใหญ่เลยครับ คือแทบจะทั้งหมด ไม่มีการทำ แบบใช้เครื่องจักร แบบโรงงานแน่ ๆ ตั้งแต่ในสมัยก่อน ซึ่งจุดประสงค์หลัก ๆ นั้นก็คือการทำขึ้น

เพื่อที่จะนำมา เป็นอุปกรณ์ใช้สอยกัน เลยถือได้ว่า งานศิลปะพื้นบ้านนี้ เกิดมาพร้อม ๆ กับวิวัฒนาการคนเรา ที่ได้คิดวิธี ในการทำพวก เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ไปช่วยทำให้ มีความสะดวกสบาย ในการดำรงชีวิต อยู่โดยตลอดครับ ก็อย่างเช่น เครื่องมือที่ทำจากหิน

เครื่องปั้นดินเผา ในยุคโบราณ ที่ได้ทำการขุดเจอ เลยนับได้ว่า นี่ก็คือจุดกำเนิด ศิลปหัตถกรรมที่มีอยู่ในประเทศ และได้ถูกพัฒนา ตั้งแต่ในยุคโบราณแล้ว ซึ่งในสมัยก่อน ลักษณะในสังคมไทย นั้นจะเป็นสังคม ที่เป็นแบบชาวนา นั่นก็คือ สังคมเกษตรกรรม

ที่เป็นสังคม แบบพึ่งตนเอง และมีปัจจัย อยู่พร้อมทุกด้าน ในกลุ่มสังคมนั้น  จึงได้มีการผลิตจำพวกเครื่องใช้ กับอุปกรณ์ต่างๆ  ที่จะมาอำนวยความสะดวก ให้กับการดำรงชีวิต กับตัวเองครับ จึงทำให้มีการ ส่งต่อวิธีการทำ สิ่งพวกนี้มา ต่อเป็นรุ่น ๆ ให้ทำมาใช้กันได้ ในชีวิตประจำวันต่อไป ทำแบบนี้สืบต่อ กันมาช้านาน จนเป็นวิชาชีพ ในปัจจุบันนี้ด้วยครับ

ลักษณะของผู้สร้างสรรค์ งานศิลปะพื้นบ้านนั้นเป็นอย่างไร ?

ศิลปินที่สร้าง งานศิลปะพื้นบ้านนั่น ส่วนใหญ่แล้วจะ เป็นผู้ทำขึ้น และก็เป็นผู้ใช้เองด้วย ศิลปินที่สร้างงานศิลปะพื้นบ้าน จะสร้างงานพื้นบ้าน ตามแต่ละท้องถิ่น มักจะต้องอาศัย ฝีมือการทำ ของช่างที่ได้อาศัย ในท้องถิ่นนั้น และต้องได้ฝึกฝน

งานศิลพื้นบ้าน

ในการทำจาก ครูช่างท้องถิ่น ไม่ก็ต้องรับ การถ่ายทอดวิชา จากทางครอบครัว จนฝีมือนั่นดี ที่มาสร้างผลงาน ที่จะใช้ในบ้าน ของตนเองได้ ส่วนที่เกี่ยวดับทางศาสนา นั้นจะเป็นการ ขอความร่วมมือร่วมใจ จากกลุ่มช่างชาวบ้าน ที่อยู่ในท้องถิ่นครับ

บางครั้งนั่น คนที่ทำอาจจะเป็น พระสงฆ์เอง ที่อุทิศตน เพื่อที่สร้าง ศาสนสถาน รวมไปจน ศิลปกรรมตกแต่ง รูปเคารพ นั้นคือการที้ได้ ทะนุบำรุง ในศาสนา พร้อมบุญกุศล ที่เป็นตามความเชื่อ ดั่งที่สืบต่อกันมา หลายช่วงอายุครับ

ช่างพื้นบ้านนั่นคือ ช่างที่ทำงานศิลปะ ของพื้นบ้านแล้วใช้เอง

โดยลักษณะผู้สร้างงานศิลปะพื้นบ้านนี้ มักคือช่างที่ ไม่ได้ศึกษามาจาก สถาบันช่างอะไรพิเศษ นั่นก็คือ ช่างชาวบ้านฝึกหัด ที่จะฝึกทักษะ ในงานช่างมาก่อน สืบมาจากบรรพบุรุษ ที่เป็นของ ในครอบครัวตัวเอง ไม่ก็จะฝึกจาก เหล่าเพื่อนบ้าน คนของหมู่บ้านตัวเอง

ตามแต้ล่ะประเภท ของงานหัตถกรรมที่ มีความน่าสนใจ ยกอย่างเช่น งานจักสาน งานเครื่องปั้นดินเผา งานแกะสลักต่าง ๆ ช่างแบบพื้นบ้าน งานแบบนี้ คนชนบทนั้น มักทำกันเป็น แทบจะทุกครอบครัว นั่นก็เพราะว่า จะต้องทำมา

แบ้วนำไปใช้สอย ที่ในครอบครัวตัวเอง ส่วนใหญ่เลยมักจะ สืบทอดต่อ ๆ กันไปตามครอบครัว และก็จะมีการสอน จากเหล่าเพื่อนบ้าน ในก่อนการสร้างผลงาน เราเลยต้องเรียน จะเรียนโดยการฝึก เป็นอย่างหลัก

 โดยด้านความสามารถ ที่เหล่าช่างพื้นบ้านทำนั้น ก็มักจะไม่ใคร่ ที่ตะแสดงมาในทาง ความคิดสร้างสรรค์ที่ ไปเหมือนกับศิลปิน  มากสักเท่าไหร่นัก แต่ว่าลักษณะนั้น จะเป็นด้านทักษะมากกว่า เนื่องจากที่สร้าง ผลงานมานั้นมักจะ

เป็นกรอบขนบนิยม คือการทำสืบทอด ในกลุ่มสังคมตัวเอง ตังแต่รูปแบบ หรือว่าลวดลาย เพราะมักจะผูกพัน ด้านของประเพณี และก็ด้านความเชื่อ ที่อิงกับวิธีชีวิต ในชุมชนสังคมนั้น เลยเน้นไปด้านของ แสดงฝีมือกับทักษะ ที่จะใช้เรื่อง ความละเอียดอ่อน ลงไปที่ตัวผลงานครับ

5 งานศิลปะ

แทงบอลวิธีเล่น

บอลufaดีไหม