จิตรกรรมสมัยอยุธยา จิตรกรรมไทยแสนงดงามน่าชม

จิตรกรรมสมัยอยุธยา

จิตรกรรมสมัยอยุธยา สื่อสะท้อนความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา

จิตรกรรมสมัยอยุธยา เป็นจิตรกรรม ที่มีอายุ ตั้งแต่สมัย สถาปนากรุงศรีอยุธยา ศิลปะสมัยอยุธยา ทั้งหมด เมื่อ พุทธศักราช 1893 จนถึง พุทธศักราช 2310 เป็นหนึ่ง ในแขนง จำพวกศิลปะที่มีความนิยม ในหลาย ๆ สาเหตุด้วยกัน

จิตรกรรม มักใช้เป็นสื่อ สะท้อนประเพณี ขนมธรรมเนียม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ในยุคนั้น ๆ หรือปัจจุบันนั้น ๆ เอาไว้ มักถูกสร้าง ขึ้นในวัด อุโบสถ วิหาร ราชวัง หรือบางที ผู้สร้างสรรค์ จิตรกรรมก็ สร้างเก็บมันไว้เอง

จิตรกรรมสมัย อยุธยานั้น มีการใช้ลายเส้นที่มีความรู้สึก จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดอยุธยา และสามารถคิดตามได้ว่า เกิดอะไรขึ้น ภาพที่แสดง ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบ จิตรกรรมไทย ที่ว่านี้ ก็ได้รับอิทธิพลมาก

จิตรกรรมไทย ได้รับอิทธิพล มาจากหลายที่ เช่น อินเดีย จีน เขมร และศิลปะที่ถูก สร้างขึ้นก่อน ยุคกรุงศรีอยุธยา และในตอนแรกนั้น จิตรกรรมไทยจะ มีสีเพียงไม่กี่สี  ด้วยเหตุผล การนวัฒกรรม และความเจริญ ของศิลปะ

ต่อมาก็ได้ มีการติดต่อ กับต่างชาติ มากขึ้น เกิดการค้า และแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ จนจิตรกรรมไทย เริ่มมีการใช้ สีมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการ แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม กับประเทศต่าง ๆ นั่นเอง

จิตรกรรมสมัยอยุธยาส่วนใหญ่นั้น จะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

อิทธิพลทางด้าน ศิลปะแบบลพบุรี สุโขทัย และลังกา มีผลอย่างมาก และมันได้ผสมผสานกัน จนเป็นจิตรกรรม สไตล์อยุธยาขึ้นมา จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดอยุธยา โดยรูปแบบศิลปะ จิตรกรรมแนวนี้ มักจะใช้สีโทน แดง ดำ ขาว เป็นหลักในการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ และปิดทองบนภาพนิด ๆ หน่อย ๆ

ภาพที่แสดงออกถึงศิลปะแนวนั้นชัดเจนก็เช่น

ภาพเขียนบนผนัง กรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ

ภาพเขียนบนผนัง กรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ

ภาพเขียนบนผนัง ในกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ นั้นสร้างขึ้น สมัยสมเด็จ พระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา จิตรกรรมสมัยธนบุรี ซึ่งจะเห็นได้ ชัดเจนถึง ความหนักเบา ของภาพ และโทนสี ที่มีแค่สามสี เท่านั้นเป็นหลัก และใช้ทองปิด

อาคารบ้านเรือน ในสมัยนั้น ก็ได้ผสมศิลปะ ทางตะวันตก ด้วยเช่นกัน ซึ่งบ่งบอก เลยว่าศิลปะ ไทยของเรา ได้รับอิทธิพลต่าง ๆ มาจากหลาย ๆ ด้านจนมีความหลากหลายที่ เมื่อผสมผสาน เข้าด้วยกันอย่างดี ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม ในสมัยธนบุรี กลับกลายเป็น เอกลักษณ์โดดเด่น ของศิลปะไทยไป

ช่วงหลังของ ยุคจิตกรรม อยุทธยา จะโดดเด่นมาก ในการวาดรูป ที่เกี่ยวข้อง กับไตรภูมิ และภาพที่มึ พระพุทธประวัติ ประกอบโดยใช้สไตล์ การสร้างสรรค์ จิตรกรรมแบบเดิม นั่นก็คือเน้น สีแดงเข้ม เป็นพื้นหลัง ในการวาดสีต่าง ๆ ลงไป

จนสิ้นสุดสมัย จิตรกรรมอยุธยา ศิลปะแนวจิตรกรรม ของไทยเรา ก็ได้สร้างเอกลักษณ์ อย่างสมบูรณ์ จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นจุดที่ เราใช้ทองบนรูป และทองในการสร้าง ลวดลายต่าง ๆ โดยบอกเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับ เทพ พุทธประวัติ ไตรภูมิ ซึ่งลักษณะ จิตรกรรมอยุธยา แบบสมบูรณ์ ก็คงที่ด้วยการ ใช้สีน้อย ๆ เป็นภาพแบน  ตัดขาวและดำ

 

@ufabet168v4