ภาพจิตรกรรมไทย ความเป็นมาและรูปแบบจิตรกรรมไทย

ภาพจิตรกรรมไทย

ภาพจิตรกรรมไทย คือ อะไร

ภาพจิตรกรรมไทย เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ของไทยโดย ส่วนใหญ่แล้ว จะรู้จักกัน ในรูปแบบของ ภาพเขียน ที่มีลายลักษณ์ แสดงออก ถึงความเป็นไทย อย่างชัดเจน โดยจิตรกรรมไทย หรือภาพวาดจิตรกรรมไทย จะมีรูปแบบที่แตกต่าง

จากศิลปะของต่างประเทศ หรือจิตรกรรมของชนชาติอื่น อย่างชัดเจนมากด้วย ความเป็นมานั้น เหล่าผู้เชี่ยวชาญ ให้ความเห็นว่า ในจิตรกรรมของไทยนั้น ก็ได้รับอิทธิพล จากประเพณี ของชนชาติอื่นมาบ้าง แล้วมาเกิดการดัดแปลง

จนเกิดมาเป็น จิตรกรรมในรูปแบบ เอกลักษณ์ของจิตรกรรมไทย โดยจิตรกรรมไทย ที่เด่นชัดที่สุด และคนน่าจะรู้จัก กันมากที่สุดนั่น ก็คือ ลายไทย โดยเราจะพบเห็น ได้ตามสถานที่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น การเขียนภาพวาดไทย

ที่ตกแต่งผนังวัด ภาพวาดไทยที่ ใช้ตกแต่งอาคาร โดยรายไทยเหล่านี้ มีแกนมาจาก การนำเอาสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ มาวาดเป็นลวดลาย เป็นลายไทย แปลกออกไป ไม่ว่าจะเป็น ลายกนก ลายกระจัง ลายประจำยา มลายเครือเถา

โดยจะมีในรูปแบบ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปคน รูปเทพเทวดา รูปสัตว์ต่าง ๆ รูปยักษ์ รูปสัตว์ในวรรณคดี โดยจิตรกรรมไทยต่าง ๆ นั้น มีประวัติความเป็นมา แต่โบราณ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยว

ข้องกับศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ที่เป็นศาสนาประจำชาติไทย โดยจิตรกรรมไทยนั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ นั้นก็คือ จิตรกรรมไทย แบบประเพณี และจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย @ufabet168v4

@ufabet168v4

ภาพจิตรกรรมไทย จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

โดยตัวจิตรกรรมไทย แบบประเพณี เป็นรูปแบบศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น การปั้นหรือภาพวาด ล้วนเกิดจาก เรื่องในอุดมคติผสมกับเรื่องราว กึ่งมหัศจรรย์ กึ่งลึกลับ เช่นถ้าหากตามผนังวัด ภาพวาดตามผนังวัด เราจะพบเห็นกับ

ภาพวาดที่เกี่ยวกับ สวรรค์และนรก หรือเรื่องราว ในวรรณคดีไทย ที่ดูมีความเป็น แฟนตาซีสูง เต็มไปด้วยรูปภาพ ของเทพยดา นางฟ้า กษัตริย์ นางพญาปีศาจ มาร หรือแม้แต่ นางรำ นางสวรรค์ นางอัปสร จิตรกรรม สุโขทัย

จิตรกรรมไทย

จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย

จิตรกรรมไทยร่วมสมัย นั้นคือจิตรกรรมไทย ที่ผสมผสาน กับความเจริญ ก้าวหน้า ในยุคปัจจุบัน อิทธิพล ในยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเด่นชัด ในทางด้าน ของภาพวาด โดยภาพวาด ในจิตรกรรมร่วมสมัยนั้น

จะเป็นภาพวาดไทย ที่ยังคงอิงเรื่องราว ในวรรณคดี เรื่องราวต่าง ๆ แม้แต่ในเรื่อง ของพระไตรปิฎก แต่จะมีความทันสมัยขึ้น มีเอกลักษณ์ชัดเจน รูปรักสวยงาม จะเห็นเด่นชัดต่าง ๆ เช่นภาพวาด ในเรื่องราว

ของรามเกียรติ์ และวรรณคดีอื่น ๆ อีกมากมาย ถือว่าเป็นกิจกรรม ที่ถูกพัฒนา ร่วมกับอิทธิพล ในสมัยใหม่ ความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยี

ตัวอย่างภาพ จิตรกรรมไทย ในรูปแบบต่างๆ

ตัวอย่างภาพ วากจิตรกรรมไทย นับตั้งแต่ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแต่ละประเภท ที่เขียนถึง หรือวาดถึงนั้น ก็จะมีแตกต่าง กันออกไป ที่ยกตัวอย่างมีดังนี้

1 ภาพวาดจิตรกรรมไทย ที่เกี่ยวกับ พุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น พุทธประวัติ เรื่องทศชาติ เรื่องราวของ ไตรภูมิพระร่วง ส่วนใหญ่ จะพบเจอ ได้ตามโบสถ์ อุโบสถ ผนังวัด

2 ภาพวาด จิตรกรรมไทยที่ เกี่ยวกับ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย โดยในส่วนนี้ จะแสดงถึง ทั้งขนบธรรมเนียม และประเพณี รวมถึงความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละภาค ของประเทศไทยนั้น ก็จะมีความเชื่อ และประเพณี ที่แตกต่างกันออกไป

3 ภาพวาดจิตรกรรมไทย ที่เกี่ยวกับ ความรู้ ภูมิปัญญา ของชาวไทย ในแต่ละยุค ในส่วนนี้ เราอาจจะพบเห็น ได้เป็นรูปแบบ ของตำรา หรือหนังสือ หรือแม้แต่จดหมายเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ตำราสอนมวยไทย ตำราพิชัยสงคราม ตำราฟ้อนรำ ตำราดูช้าง