ยุคศิลปะแนวใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกมาทางด้านศิลปะ

ยุคศิลปะแนวใหม่

ยุคศิลปะแนวใหม่ ศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆศิลปะสมัยใหม่ได้แก่อะไรบ้าง?

ยุคศิลปะแนวใหม่ ถ้าจะพูดถึงศิลปะ คือความคิดสร้างสรรค์ ของมนุษย์ ที่ได้แสดงออกมา ในรูปแบบและ ลักษณะต่างๆ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อารมณ์ รสนิยมและทักษะ ของบุคคลนั้นๆ ยากที่จะหาข้อสรุป ที่แน่นอน กับลักษณะของ งานศิลปะได้ ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งย่อมจะมีความแตกต่าง หรือเปลี่ยนแปลง ไปตามสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และความเจริญก้าวหน้า ของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ก็เป็นที่ยอมรับกัน ว่าเป็นผลงาน ที่ถือว่าเป็นงานศิลปะ

จะต้องเป็นงาน ที่มีการสร้างสรรค์ วิจิตรศิลป์ จัดเป็นงานศิลปะ อันมีความ ละเอียดอ่อน เต็มไปด้วยความ งดงามตระการตา สุดสะพรึง เกินที่จะบรรยายได้ จัดเป็นงาน ที่มีความ ละเอียดละออ อีกทั้งยังมีความแปลกตา สำหรับผู้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะสไตล์ ส่วนใหญ่จะเป็น ศิลปินแห่งชาติ หรือบุคคล ที่มีชื่อเสียง ทางด้านงานศิลปะ มากที่สุด โดยสร้าง ผลงานศิลปะ ให้ออกมามี ความแตกต่าง เฉพาะตัวเอง ไม่เหมือนใครแน่นอน ประยุกต์ศิลป์ ศิลปะที่มีการประยุกต์

สามารถนำมา ผสมผสานให้เข้ากับ สิ่งรอบๆตัว เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ทางด้านการใช้งาน สามารถพบได้อยู่ทั่วไป ในหลายๆสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร ตึก บ้าน และอื่นๆ จัดเป็นงานสถาปัตยกรรม ที่มีมากมาย ทั้งในประเทศไทย รวมทั้งต่างประเทศ 

ยุคศิลปะแนวใหม่ ทำไมศิลปะของแต่ละงานนั้นศิลปะร่วมสมัยจึงมีความแตกต่างกัน?

ศิลปะสมัยใหม่ พัฒนาการต่อเนื่อง จากศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ ยุคหลังจากช่วง ปลายศตวรรษที่19-20 ศิลปินในยุคนี้ ได้สร้างสรรค์แนวทาง และสไตล์ในการสร้าง งานศิลปะที่ แตกต่างกัน แตกแขนงกันออกไป

เป็นศิลปะแบบต่างๆ มากมาย ได้แก่ ลัทธิโฟวิสม์ (Fauvism) ลัทธิแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ศิลปะนามธรรม (Abstract Art) ศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) และอีกหลากหลาย ในแต่ละคนจะ มีสไตล์เฉพาะตัว

และไม่เหมือนใคร ก่อให้เกิดศิลปะ แบบใหม่ขึ้นเรื่อยๆ ศิลปะกับศิลปิน ซัลบาโด ดาลี (Salvador Dalí) ศิลปินแนวเหนือจริง อัจฉริยะทางศิลปะ  ที่มีความคิดเป็นของตัวเอง มาตั้งแต่ยังเด็ก

ผลงานของดาลี แปลกแหวกแนว ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ที่ล้ำยุคและสไตล์ การเขียนภาพ ในแบบของตัวเอง แต่ละภาพซ่อนความหมาย ให้ผู้ชมได้จินตนาการ และตีความเอาเอง ด้วยความรู้สึก แปลกใหม่ สร้างผลงาน ไว้มากถึง1,500 ภาพ  

ยุคศิลปะแนวใหม่

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เรียกว่า Street Art คืออะไร ?

ศิลปะข้างถนน เป็นอะไร ที่ทำให้เรานั้น มีแรงบันดาลใจได้เสมอ เพราะสามารถพบเจอ ได้ทั่วไป แต่มันสามารถ แสดงออกถึงความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต ยุคสมัยของ งานศิลปะในยุคนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ มันก็สร้างสีสัน ที่สวยงาม ให้กับชุมชน ให้มีความน่าอยู่ มากขึ้นด้วย เพราะไม่ใช่แค่ เป็นเหมือนกับภาพศิลปะ ที่ให้เรามอง เพียงอย่างเดียว แต่ว่ามันยังสามารถ ร่วมกับธรรมชาติ ที่ผสมออกมา แล้วมีความโดดเด่น ลงตัวและ กลมกลืนไปหมด

Street Art หรือเรียกกันว่า ศิลปะข้างถนน ถือเป็นงานศิลปะ ที่ได้รับความนิยม ค่อนข้างมาก ในต่างประเทศ โดยจุดเด่นของผลงาน คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนพื้นที่ข้างถนน อย่างเช่น กำแพง เสาทางด่วน ตึกสูง ที่ดูจะธรรมดา และราบเรียบ ให้กลับมีชีวิตชีวา ขึ้นอีกครั้ง

ความแตกต่างของงานประติมากรรมที่เกิดจากแสงและเงา

ศิลปะปติมากรรม (Sculpture) เป็นการ สร้างสรรค์ผลงาน ที่แสดงออกด้วยการ สร้างรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน้ำหนักและ กินเนื้อที่ในอากาศ โดยการใช้วัสดุชนิดต่างๆ ในการใช้สร้างสรรค์ งานประติมากรรม เกิดจากการแสง และเงาที่เกิดขึ้น ในผลงานการสร้าง งานประติมากรรม ทำได้4วิธี คือ 

การปั้น (Casting) จากวัสดุทีเหนียว อ่อนตัว และยึดจับตัวกันได้ดี 

การแกะสลัก (Carving) จากวัสดุที่แข็ง เปราะ โดยอาศัยเครื่องมือ นำมาแกะ

การหล่อ (Molding) จากวัสดุที่หลอมตัวได้และกลับแข็ง ตัวได้ โดยอาศัยแม่พิมพ์ ซึ่งสามารถทำให้เกิด ผลงานที่เหมือนกัน

การประกอบขึ้นรูป (Construction) โดยนำวัสดุต่าง ๆ มา ประกอบเข้าด้วยกัน และยึดติดกัน ด้วยวัสดุต่างๆ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดย วิธีใด จะมีอยู่3ลักษณะ คือ แบบนูนต่ำ แบบนูนสูง และแบบลอย ตัวเรียกว่า ประติมากร

ศิลปะสมัยใหม่

รูปแบบศิลปะที่เน้นน้ำหนักแสงและเงาจนเกิดอารมณ์ตามผลงานที่สร้างสรรค์

ในระยะแรก ศิลปะมีลักษณะ แบบนีโอคลาสสิค รากฐานอยู่บนเหตุผล และมีแบบแผน เช่นเดียวกับ ศิลปะกรีก และโรมัน ความงามของศิลปะ ออกมาในรูปของ สัดส่วนที่ถูกต้อง ตามหลักกายวิภาค เนื้อหาและ เรื่องราวต่างๆ ในงานศิลปะตลอด ศิลปินที่ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นผู้ริเริ่ม คือ ยาค หลุยส์ เดวิด ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ คำปฏิญาณ ของโฮราที

และต่อมา เดวิดได้เปลี่ยน รูปแบบการวาดภาพ จนได้รับ การยกย่อง ให้เป็นศิลปิน แห่งการปฏิวัติ หลังจากเกิด รูปแบบศิลปะ นีโอคลาสสิกแล้ว ได้มีการเคลื่อนไหว ทางศิลปะรูปแบบใหม่ๆ โดยไม่ยอมรับ แบบแผนตามแนว กรีกและโรมัน เป็นรูปแบบศิลปะ ที่ให้ความสำคัญ และยอมรับในความจริง ของจิต สุนทรียภาพ ของศิลปะแบบนี้ จึงอยู่ที่การตัดกัน ของน้ำหนัก แสงและเงา

เพื่อให้เกิดความจริง จนเกิดอารมณ์หวั่นไหว ตื่นเต้นและเย้ายวน ไปตามลีลา ที่ศิลปิน ได้สร้างสรรค์นั่นเอง