ศิลปะกับชีวิต ชีวิตประจำวันที่มีศิลปะ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

ศิลปะกับชีวิต หลายคนนั้นคงจะ ทราบกันดีอยูแล้ว ว่าสิ่งที่สำคัญ ต่อการดำรงชีวิต มนุษย์เรานั้น ที่อาศัยที่โลกใบนี้ จะเป็นเรื่องของ ปัจจัยสี่ ซึ่งก็จะมี หนึ่งคือที่อยู่อาศัย สองจะเป็นอาหาร สามก็เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และสี่ก็จะเป็น ยารักษาโรคต่างๆ นั่นเอง ที่อยู่อาศัยนั้นมี ก็เพื่อจะปกป้องเรา จากอันตรายภายนอก อาหารนั้นก็เดื่อ แระทังความหิว ให้กับร่างกายเรานั่น มีความแข็งแรงและเติบโต

เสื้อผ้านั้นก็ใช้ ปกปิดร่างกายของเรา กันความร้อน และความหนาวได้ ส่วนยาก็ไว้ รักษาโรคต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ถือว่า มีความสำคัญมาก เพราะมันจำเป็น กับมนุษย์ในการ ใช้ชีวิตอย่างมากครับ ขาดอะไรอย่างหนึ่ง ไปคงไม่ได้เลย และยังต้องใส่ใจ ดูแลเรื่องพวกนี้ด้วย ทีนี้ ศิลปะเกี่ยวกับการใช้ชีวิต เพราะอะไรนั้น ไปดูคำอธิบายต่อไปครับ 

ศิลปะกับชีวิต ปัจจัยที่ไปสนองความต้องการ ส่งผลต่อการแสดงอารมณ์ ที่เรียกว่าศิลปะ

ในเรื่องของ การให้ความสำคัญ กับสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด เลยทำให้ถูกเอาไป พิจารณาในการปรุงแต่ง เพราะว่าปัจจัยสี่ จะไปสนอง ในสิ่งที่ต้องการ แสดงออกมาถึง คุณค่าใน ด้านความงามของศิลปะ มนุษย์เรานั่น ต่างยอมรับว่า ศิลปะคือ การแสดงออกถึงอารมณ์

ถึงความรู้สึก เช่นการที่เรานั่น มีความพอใจครับ ศิลปะก็มีประโยชน์ ไปเกี่ยวข้องกับ ทางปัจจัยสี่ ที่ได้ไปสนอง สิ่งที่ต้องการด้านอารมณ์ อย่างมากจริงๆ เพราะหากว่า มีอะไรที่เครียด ศิลปะนี้นจะสามารถ ไปสร้างความสนุก ให้ได้รู้ว่าเค้าคนนั้น กำลังได้เข้าถึง ศิลปะอยู่นั่นเองครับ

ศิลปะกับชีวิต

จากบทความที่เคย ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ ศิลปะ คือสิ่งที่คนเรานั้น ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง นั่นก็เพื่อสนอง ความสวยงาม ให้เกิดความพอใจ เราเรียกสิ่งนี้ว่า สนองตอบด้านอารมณ์ นั่นเองครับ ในปัจจุบันนี้ ศิลปะนั้นถูกเอามา ใช้กันแบบเกิดประโยชน์

ในหลายๆ ด้านเลยทีเดียว แถมยังใช้กันไป ทุกพื้นที่ในโลกเลยครับ ใช้กันตั้งแต่ใน ที่ที่มีความพัฒนา จนไปถึงที่ ทียังด้อยพัฒนา ซึ่งก็มีข้อพิสูจน์ ที่แสดงออกมา ให้ได้เห็นกันว่า การใช้ศิลปะ นั้นสามารถที่จะทำให้ ผู้คนนั้นมีการ พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างยิ่ง

ไม่ว่าจะเรื่องของ การทำงาน ส่วนร่วมของสังคม รวมไปด้านการพัฒนา ที่เกี่ยวกับอารมณ์ หรือจะเป็น ด้านพฤติกรรม ที่เรานั่นใช้ใน ชีวิตประจำวันครับ ด้านชุมชนนั่น ศิลปะเลยได้เอามาใช้ กับเรื่องพัฒนาท้องถิ่น

ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น หลายพื้นที่ได้มีการ ปฏิรูปชุมชนท้องถิ่น ด้วยการนำเอาศิลปะ ไปทำหน้าที่ใน ชุมชนท้องถิ่น ทำนองเดียวกันนี้ ยังสามารถใช้ ในการทำหน้าที่ ในโรงเรียนได้เช่นกัน 

ศิลปะกับชีวิต ศิลปะที่สร้างงานและยังสร้างคน

ดั่งการเพิ่มพูน พัฒนาในปัจเจกบุคคล โดยจะใช้สร้าง ในเรื่องความมั่นใจ เพิ่มแรงจูงใจ และเพิ่มทักษะ จนทำให้บุคคลนั้น ไปช่วยพัฒนาต่อ กับในสังคม ศิลปะจะทำให้ คนที่เข้าร่วม กับกิจกรรมนั้น ได้ทำความรู้จัก กับเหล่าเพื่อนใหม่ๆ

เลยทำให้เกิด ความสนใจที่เป็น อะไรใหม่ๆ จะไปทำให้ เกิดการปรับปรุง ในภาพลักษณ์ท้องถิ่นได้ ทำใก้คนในชุมชน ได้มีความรู้สึก ที่เป็นแง่บวก เพิ่มมาอย่างมากขึ้น ในถิ่นที่อยู่อาศัย

ศิลปะนั้นแต่เดิมก็ เรียกกันว่าเป็น ศิลปะงานช่างฝีมือ งานที่เกิดจากคนเรา นั้นได้ใช้สติปัญญา เพื่อมาสร้างสรรค์ขึ้น ด้วยการใช้ความประณีต ที่ออกมาวิจิตรบรรจง ผลงานศิลปะ เลยไม่ใช่สิ่งที่จะ เกิดมาได้เองจาก ธรรมชาติ แต่ทว่ามันคือผลงาน ที่คนเรานั้นใช้ สติปัญญา ความเชื่อที่ศรัธธา บวกกับการพากเพียร ที่พยายามจะสร้างสรรค์ ผลงานนั้นขึ้นมาใหม่เอง

หากเป็นคำว่า Art  ถ้าเป็นหลักสากล จะมาจากคำที่ว่า Arti ดับ Arte ที่ได้เริ่มใช้กันมา ในตอนยุคสมัย ที่มีการฟื้นฟู ศิลปวิทยา ความหมาย Arti เลยหมายถึง บรรดาช่างฝีมือต่างๆ ช่วงศตวรรษที่ 14 – 16

ส่วนคำว่า Arte จะหมายถึง ฝีมือ รวมถึงความรู้ ในการใช้พวกวัสดุ ที่ศิลปินนั้นมี ยกตัวอย่างเช่น ผสมสีต่างๆ เพื่อเขียนภาพ หรือว่าจะเป็นการ เตรียมการใช้ พวกวัสดุในการสร้างงาน อย่าพวกดินเหนียว, ผสมสีน้ำ เป็นต้น

ศิลปะนั้นจำกัคความอย่างไรบ้าง ?

หากให้พูดถึงเรื่อง จำกัดความหมาย ที่แน่นอนของศิลปะ ว่าเป็นอะไรกันแน่ คงจะเป็นเรื่องที่ ยากอย่างยิ่งจริงๆ นั่นเพราว่า ศิลปะนี้ก็คือ งานสร้างสรรค์ ที่เดิดจากศิลปิน ที่จะมีหน้าที่ คอยสร้างสรร ผลงานออกมา ที่จะมีแนวคิดของตัวเอง

ศิลปะกับชีวิต

ออกมาได้ดู แปลกใหม่อย่างโดยตลอด แล้วยิ่งเป็นเรื่องของ ทฤษฎีศิลปะ ในแต่ละสมัยนั้น เชื่อหรือไม่ว่า มีความขัดแย้ง กับอีกยุคสมัย อาจตรงกันข้ามเลยทีเดียวครับ ทฤษฎีเหล่านี้ ต่างล้วนเกิดขึ้น หลังจากที่ผลงาน

ที่สร้างสรรค์มานั้น เปลี่ยนแปลงและก็ ยิ่งล่วงหน้าไปไกลแล้วทั้งหมด เพราะฉะนั้นแล้ว ทัศนะด้าน ความหมายศิลปะ ได้กำหนด ด้วยการรับรู้ ตามแนวคิดที่มีอยู่มากมาย และมีกว้างขวาง จากบุคคลที่สร้างงานต่างๆ 

ศิบปะนั้นเป็นผลพวง จากความคิดสร้างสรรค์ ของคนเราที่ได้แสดงเป็น รูปลักษณ์มากมาย ให้ได้เกิดซึ่ง สุนทรียภาพ มีความชอบใจ สะเทือนอารมณ์ได้ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ที่เกิดจากการ สั่งสมประสบการณ์

ด้านรสนิยม รวมกับทักษะ ในตัวแต่ละคน ให้ออกมาเพื่อเกิด การพอใจ การรื่นรมย์ บางทีอาจเกิดเป็น ประเพณี ธรรมเนียมที่ดี หรืออาจจะเกิด เป็นเรื่องใน ความเชื่อศาสนา

ศิลปสถานต่างๆ ที่ได้สร้างขึ้น เพราะชีวิตคนเรานั้นวนเวียนกับ ศิลปะ

เห็นชัดว่าศิลปะ มีความสำคัญกับ ชีวิตมนุษย์มาก มนุษย์เลยได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า อนุสรณ์สถานขึ้นมา อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ (Museums) ได้กลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่พาเราเข้าถึง ความเป็นมาของ เรื่องที่สถานที่นั้นสื่อ

ผลที่เกิดจาก ทางปัญญา ในอดีตไปจนถึง เวลาปัจจุบัน ให้ผู้คนสามารถ เข้าไปเรียนรู้ ได้แบบเพลิดเพลินครับ นอกจากนี้ก็ยังมี สถานที่เชิงประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ต่างๆ บ้านโบราณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม ไปจนถึง Art Galleries เป็นต้นนั่นเองครับ

ศิลปะการออกแบบ

แทงบอล 24 ชม

เทคนิคแทงบอลสด