ศิลปะการออกแบบ มาเข้าใจศิลปะของการออกแบบกัน

ศิลปะการออกแบบ ศิลปะนั้นมีความหมาย ที่ดูแตกต่างกันไป ซึ่งจะตีได้หลายความหมาย มันก็แล้วแต่ครับ ว่าคนๆ นั้นมองดูในแง่ศิลปะ ที่มุมไหนกัน โดยอิงหลักการ และทฤษฎีตัวไหน เพราะมุมมองความต่าง เลยไปทำให้ นิยามศิลปะ นั้นเกิดความแตกต่างกันไป ฮาโรลด์ เอ็ช ติตุส ตัวเค้าได้ทำการ ค้นคว้า ทฤษฎีศิลปะ ในรูปแบบต่างๆ แล้วค้นพบทั้งหมดทั้งมวล

นั้นจะมีอยู่ เจ็ดทฤษฎีหลักๆ ด้วยกัน ซึ่งในความหมาย ในแง่ศิลปะนั้นจะ แตกต่างออกตามแนวคิด ที่เป็นแนวหลักๆ ในทฤษฎีที่จะกล่าวถึงนี้ ทฤษฎีศิลปะที่ให้ 7 ทฤษฎี เราจะมาดูกันครับ

ศิลปะการออกแบบ ทฤษฎีของการออกแบบเชิงศิลปะ มีอะไรบ้าง ?

มาที่ทฤษฏีแรก ศิลปะเป็นการเลียนแบบ นี่คือทฤษฎีที่เก่าแก่ เริ่มตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ พื้นฐานในเรื่องความคิด เป็นของทางเพลโต (Plato) กับอริสโตเติล (Aristotle) จะบอกไว้ว่า การเลียนแบบธรรมชาติ โดยสมบูรณ์ครบถ้วน ถือได้ว่าคือ ความสวยงามที่สุด แก่นหลักในทฤษฎีนี้ คือเลียนแบบธรรมชาติ สิ่งที่เลียนแบบออกมา นั่นนับได้ว่าเป็น ศิลปะครับ

มาในทฤษฏีที่สอง ศิลปะอยู่ที่ความพึงพอใจ ในทัศนะนี้ ศิลปินจะเป็นคนมอง ว่าพึงพอใจกับ ความงามกับการใช้เวลา ที่สร้างของสวยงาม จนตัวศิลปินเอง นั้นพึงพอใจกับ งานศิลปะที่ตัวเองทำ แถมหวังว่าคนอื่นๆ นั้นจะพึงพอใจ กับผลงานที่สร้างด้วย ความหมายศิลปะจึงเป็น สิ่งที่ให้ความพึงพอใจ ในด้านสุนทรียครับ

ศิลปะการออกแบบ

ทฤษฏีที่สามคือ ศิลปะเป็นการเล่น ศิลปะที่มีรูปแบบ ในการเล่นนี้ ได้มาจากแนวคิดของ คานต์ (Kant) และชิลเลอร์ (Schiller) นำไปปฏิบัติ ส่วนทางด้านของ สเปนเซอร์ (Spencer) ได้เอาไปพัฒนาต่อ

จนเป็นทฤษฎีที่ชื่อว่า Spieltrieb ทฤษฎีกระตุ้นให้เล่น การเล่นคือสิ่งที่ แสดงออกของ ชีวิตจิตใจ จะมองต่างจาก พวกที่เป็นงานนะครับ มนุษย์จะเล่นจนมี ความพึงพอใจที่มาก สเปนเซอร์ นับว่าศิลปะ นั้นเป็นการแสดงออก

ในเรื่องพลังงานส่วนเกิน มันเทียบได้กับการเล่น ศิลปะก็คือการแสดงออกซึ่งเกิดขึ้นเองของพลังที่สำคัญแก่ชีวิต จุดมุ่งหมายนั้นจะ ไม่คำนึงอะไรมาก ในเรื่องของ ประโยชน์ที่ได้รับ

ทฤษฏีสี่จะเป็น ศิลปะคืออันตรเพทนาการ ความหมายของ อันตรเพทนาการ ก็คือท่าที ระบบประสาท ที่จะรู้สึกถึงการคล้อยตาม จะเกิดขึ้นกับคนที่ กำลังชื่นชมใน ศิลปวัตถุ นั้นๆ ครับ อันตรเพทนาการจึงเปรียบได้กับ การสร้างจินตนาการ ในตัวคนดูให้เกิดความเป็น อันเดียวกันต่อศิลปวัตถุ เป็นเรื่องถ่ายทอด ด้านความรู้สึกใน การตอบสนอง ต่อตัวคนชื่นชมศิลปวัตถุ

ศิลปะการออกแบบ ทฤษฎีหลักๆ ในการสร้างงานออกแบบ

มาในทฤษฏีที่ห้าต่อ ศิลปะเป็นการสื่อสาร ส่วนใหญ่แล้วนั้น นักปราชญ์ จะรู้สึกว่าเรื่องของ การสื่อสารจะเป็น อะไรที่ขาดไม่ได้ เลย จริงๆ มันเป็น หัวใจของศิลปะ เลยทีเดียวครับ เลโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ได้พูดเอาไว้ว่า

“ศิลปะคือ สิ่งที่สื่อสารด้านอารมณ์ จะเกิดขึ้นกับคนหนึ่ง ส่งต่อไปให้กับคนอื่นๆ ซึ่งจะมีอารมณ์ ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะใช้ผ่านทาง เส้น, สี, เสียง, เคลื่อนไหว และก็คำพูด หากว่าอารมณ์ มีความรุนแรงเท่าไหร่ ศิลปะที่สื่อนั้น ก็ดีเท่านั้น”

ทฤษฏีที่หก ศิลปะเป็นการแสดงออก วัตถุประสงค์ศิลปะ ของในทฤษฏีนี้ จะเป็นการแสดงด้านอารมณ์ ที่อยู่ข้างในใจคนเรา ออกมาให้เห็นเลย แม้ศิลปะนั้นแสดงออกมา ด้านอารมณ์ก็ตามที ทว่าในการที่เรานั้น แสดงอารมณ์ออกมาทุกอย่าง มันไม่ได้เป็น ศิลปะทั้งหมดนะครับ

สุดท้ายทฤษฏีที่เจ็ด ศิลปะวัดจากคุณลักษณะประสบการณ์ ซึ่ง จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นั้นได้บอกไว้ว่า ศิลปะจะเป็นคุณลักษณะ ที่จะแฝงอยู่ใน ประสบการณ์คนเรา เห็นได้จากประสบการณ์ทั่วไป ออกมาเป็นลักษณะ ในเชิงสุนทรี ที่จะมีในประสบการณ์ศิลปะ ทั้งหมดที่ได้สั่งสมมา

การออกแบบนั้นหมายถึงอะไร ?

ในเรื่องการออกแบบ Design ก็จะเป็นในเรื่องของ ศาสตร์แห่งการใช้ความคิด ที่ไม่ว่ายังไงก็ต้อง ใช้ศิลป์รวมอยู่ด้วย คือการสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ในการสนองกับจุดมุ่งหมาย เพื่อที่จะนำมาใช้งาน แบบที่น่าพอใจ ส่วนสิ่งที่น่าพอใจ จะแบ่งได้เป็น 3 หัวข้อหลักคือ

ศิลปะการออกแบบ

พอใจในความสวยงาม นี่ต้องมาเป็นสิ่งแรก ที่จะสัมผัสกัน ซึ่งแต่ละคน จะรับรู้ในเรื่อง สิ่งสวยงาม และความน่าพอใจ ที่มี 2 อย่างนี้ที่จะ ไม่เท่าเทียมกันครับ นี่จึงเป็นเรื่องที่ถกเถียงมาก แถมยังไม่มีเกณฑ์ เรื่องการตัดสินใจด้วย ดังนั้นแล้วงานที่จัดองค์ประกอบ ออกมาได้แบบเหมาะสม ก็เลยเป็นสิ่งสวยงาม เหมือนกันครับ

พอใจประโยชน์ใช้สอย นี่ก็สำคัญมาก กับงานออกแบบ ในทุกๆ ประเภทเลยครับ อย่างถ้าออกแบบสิ่งของ อย่างเช่น โซฟา ก็ต้องทำมาใช้งานได้แบบที่ นั่งแล้วสบาย นั่งไม่เมื่อย ส่วนด้าน งานกราฟฟิค อย่างเช่นพวก สื่อสิ่งพิมพ์ ตัวหนังสือต้องอ่านได้ง่าย ถึงจะเรียกว่า งานออกแบบที่มีประโยชน์ครับ

พอใจกับแนวความคิดการออกแบบ พูดถึงด้านความคิด เพื่อให้งานออกแบบ นั้นตอบสนองกับ ความพึงพอใจกด้ดี รู้สึกชื่นชม ในเรื่องของคุณค่า ด้านความสำคัญนั่น จะมากจะน้อย หรือไม่ให้ความสำคัญเลย ก็แบ้วแต่คนครับ ฉะนั้นแล้วการออกแบบ ใช้แนวความคิดดีๆ มันได้ส่งผลให้ผลงาน สิ่งที่ออกแบบนั้น คุณค่าเพิ่มมากขึ้นครับ

การจะเป็นนักออกแบบ พื้นฐานมีอะไรบ้าง ?

ในพื้นฐานของ นักออกแบบ หรือ Designer ก็เป็น ความพยายามค้นหา การคิด ดารสร้างสรรค์ ที่เป็นสิ่งอะไรใหม่ๆ พร้อมกับหา วิธีการแก้ไข ค้นหาคำตอบใหม่ๆ ที่จะใช้ในการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ ในการออกแบบนั้น

ก็จะแบ่งแยกตั้งแต่ (1)ออกแบบสร้างสรรค์ ที่จะมีตั้งแต่การออกแบบ Painting, Sculpture, Printmaking, Mixed Media, Photography, (2)ออกแบบสัญลักษณ์ (3)ออกแบบโครงสร้าง (4)ออกแบบหุ่นจำลอง

(5)ออกแบบสิ่งพิมพ์ (6)ออกแบบผลิตภัณฑ์ (7)ออกแบบโฆษณา (8)ออกแบบพาณิชยศิลป์ (9)ออกแบบศิลปะประดิษฐ์ (10)ออกแบบตกแต่ง แบ่งแยกการออกแบบ ได้ตามนี้ครับ

มูลค่างานศิลปะ

เทคนิคแทงบอลถ่ายสด 

แทงบอล แม่นๆ