ศิลปะตะวันตก ศิลปกรรม ของทางฝั่งประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป

ศิลปะตะวันตก

ศิลปะตะวันตก ประวัติและ ความเป็นมา ของศิลปะฝั่งตะวันตก

ศิลปะตะวันตก ศิลปกรรม ของทางฝั่ง ประเทศใน กลุ่มทวีปยุโรป ที่มีต้นกำเนิด มาจากทาง อียิปต์ กรีก ซึ่งเป็น วัฒนธรรม ในยุคโบราณ ของโลกเรา แต่ถูกพัฒนา ขึ้นใน ศาสนาคริสต์ จึงทำให้

กลายเป็นต้นแบบ ของศิลปะ ในระดับสากล ในยุคปัจจุบันนี้ โดยศิลปะตะวันตก ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ยุคด้วยกัน นั้นได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคใหม่ มาดูกันเลย @ufabet168v4

ศิลปะตะวันตก

ศิลปะตะวันตก ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงเวลา 40000ปี ถึง 4000ปี ก่อนคริตศักราช

ศิลปะของอียิปต์ เป็นเรื่องราว และอารายธรรม ของประเทศอียิปต์ ในสมัยนั้น เกิดขึ้น ตอนประมาณ 4000ปี ก่อนคริตศักราช และยุคก่อนราชวงศ์ ของอียิปต์ ที่ได้สร้าง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้อง

กับปรัชญา และสนอง ความเชื่อ ที่ว่ากันว่า วิญญาณ ของคนตายนั้น จะกลับมา สู่ร่างกาย ในร่างกาย มันจึงกลายเป็น ต้นเหตุของ การทำมัมมี่ ที่เรารู้จัก กันในปัจจุบัน และพีรามิด ที่มีไว้เก็บ พระศพ ของกษัตริย์ ศิลปะสมัยใหม่

ศิลปะตะวันตก

ช่วงเวลายุคโบราณ 1400ปี ก่อนจะถึงคริตศักราช ถึง คริตศักราช 100

ศิลปะตะวันออกใกล้ ที่อียิปต์ ได้พัฒนามาอย่าง เจิรญรุ่งเรือง ถึงขีดสุด ที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ และก็มี อารายธรรมอื่นๆ ที่เจริญรุ่งเรือง ไม่แพ้กันเลย ในยุคนั้น ได้แก่ สุเมเรียน อัสซิเรียน เปอร์เซีย กันเป็นต้น จิตรกรรมฝาผนัง

โดยจะมีความ ที่แตกต่าง กับอียิปต์ กันอยู่เล็กน้อย นั้นได้แก่พวก วัตถุ ในการก่อสร้าง อย่างอียิปต์ใช้หิน สุเมเรียน ใช้อิฐ กันเป็นต้น

ช่วงยุคกลาง เริ่มตั้งแต่ ค.ศ 300 – ค.ศ. 1300

ในด้านความเจริญ และรุ่งเรือง ของศิลปะ ในยุคกลางนี้ ถือได้ว่า เป็นการ สร้างสรรค์ โดยเฉพาะ วัด และโบสถ์ ของศาสนาคริส ทำให้มี ความมั่นคง ของเศรษฐกิจ และศิลปวิทยา โดยเฉพาะ

สิ่งก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับวัด ของทาง คาทอลิก ก็มักจะสร้าง ให้แตกต่าง กันออกไป ตามแต่สถานที่ เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง คละหลั่นกันไป

ยุคปัจจุบัน หรือยุคใหม่ ตั้งแต่ปี 1800 จนถึงปัจจุบัน

Modern Art เป็นชื่อที่ เริ่มเรียกกัน ตั้งแต่ช่วง ปลายศตวรรตที่ 18 ในฝรั่งเศษ เพราะความเจริญ ทางวิทยาศาสตร์ ที่ก้าวกระโดด และเทคโนโลยี เริ่มเข้ามา เปลี่ยนแปลง และมีบทบาท กับศิลปะ

อย่างใหญ่หลวง ยิ่งแล้วเฉพาะ ในการสร้างสรรค์ งานต่างๆ พวกงานจิตรกรรม บนฝาผนัง กันเป็นต้น