ศิลปะทางตะวันออก ศิลปะรูปแบบนี้ มีความเป็นมายังไง วันนี้เรามีคำตอบให้คุณ

ศิลปะทางตะวันออก คือศิลปะที่มีรากฐานมาจาก ประเพณีวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ ก่อนจะหล่อหลอมจนกลายเป็น ศิลปะออกมาได้ แต่ละประเทศ สำหรับรูปแบบ ของศิลปะวัฒนธรรมของตะวันออก ที่ได้ค้นพบนั้น อยู่ในช่วงของ ค.ศ.220 ที่มีการขุดพบ เรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมของอินเดีย เป็นภูมิประเทศทางตะวันออก ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น สำหรับรูปแบบของศิลปะทางตะวันออก ต่างยกให้ประเทศอินเดีย เป็นบิดาของศิลปะตะวันออก และประเทศจีน เป็นมารดาของศิลปะตะวันออก เนื่องจาก ศิลปะทางตะวันออก จีนมักจะเน้นเรื่องของ งานศิลปะที่มีมาแต่โบราณ และมีการสร้างงานศิลปะ เพื่อมีไว้ชื่นชม และมีการเก็บสะสม โดยพฤติกรรมมีการเก็บสะสม ศิลปะตะวันออก ไทย

ซึ่งงานศิลปะของอินเดีย ศิลปะตะวันออก ไทย ศิลปะตะวันออก ญี่ปุ่น มักจะมีการสร้างสรรค์ออกมา เพื่อเป็นสิ่งที่ ค้ำจุนทางศาสนา ทำให้รูปแบบของ ศิลปะตะวันออกจีน มักจะมีรูปแบบ ที่ใกลกับทางยุโรป เพราะศิลปะตะวันออกจีน มักจะถูกสร้างขึ้นมา เพื่อชื่นชมความงดงาม ไม่ใช่เพื่อศาสนาแต่อย่างใด 

ศิลปะทางตะวันออก

ศิลปะทางตะวันออก สำหรับรูปแบบ และความแตกต่างกัน ของศิลปะตะวันออก กับตะวันตกนั้นก็คือ ?

ศิลปะตะวันออก จะยึดเอาจุดเด่น ในเรื่องของธรรมชาติ มารังสรรค์ให้เกิดเป็น ความงามด้านศิลปะ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ รสนิยมของและความรู้สึก ของผู้สร้างผลงาน ที่มีความหลากหลายทางเวื้อชาติ และศาสนา ซึ่งศิลปะทางตะวันออก มักจะสื่อและแสดงถึงอารมณ์ กับจิตนาการของผู้สร้างผลงาน และแต่ละประเทศ ทางตะวันออก ศิลปะตะวันออก ญี่ปุ่น

ก็มักจะมีรูปแบบ ของงานศิลปะ ที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ละพื้นที่ แต่ละวัฒนธรรม แต่ละยุคสมัย และแต่ละสภาพแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นรูปแบบ ของรูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก จึงมักจะแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะตะวันออกอินเดีย ศิลปะตะวันออกขอม หรือ ศิลปะตะวันออกเกาหลี ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม ก็จะแตกต่างกันออกไป 

เช่นเดียวกับ ศิลปะทางตะวันออกจีน ซึ่งนับว่าเป็นที่น่าสนใจ อีกประเภทของศิลปะจีน สถาปัตยกรรมจีนโบราณ เป็นรูปแบบที่น่าสะสม เนื่องจากทางจีนเอง มีการสะสมศิลปะ มากมายไว้ เพื่อชื่นชมความงาม ในสังคมชั้นสูง มาแต่โบราณ และยังเป็นประเพณีของผู้ร่ำรวย ที่มักจะเก็บสะสม เพื่อแสดงให้ถึงฐานะ ของผู้ที่ครอบครองงานศิลปะ ของแต่ละชนิด 

สำหรับศิลปะทางตะวันออกจีน นั้นแบ่งออกเป็น 4 ยุคด้วยกัน

  1. ยุคของหิน 
  2. ยุคของหยก 
  3. ยุคทองแดง 
  4. ยุคของเหล็ก 

และนั้นก็เป็น การแบ่งยุคที่ผ่าน ของศิลปะตะวันออกของจีน ซึ่งจะมีรรายละเอียดของแต่ละยุคอีก ซึ่งทุกท่านสามารถตามอ่านต่อได้ภายในเว็บเรา

ศิลปะทางตะวันออกจีน ที่เฟื่องฟูมาก ในแต่ละยุคแต่ละสมัย ดังต่อไปนี้คือ ?

ปัจจุบันศิลปะทางตะวันออกจีน ได้พัฒนามากขึ้น เป็นหลากหลายรูปแบบ

จนกระทั่ง ที่อยู่อาศัยของบ้านพัก ก็ยังมีรูปแบบ และลักษณะที่ยังคง มีศิลปะเข้ามาร่วมด้วย อย่างเช่นลักษณะบ้านจีนโบราณ ที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยลักษณะของ อิฐหยาบและมีการฉาบ พื้นผิวให้เรียบ ที่เห็นกันในชนบท อีกทั้งการแกะสลัก ลวดลายบนราวบันได ประตูหน้าต่าง โต๊ะเก้าอี้ และเตียงนอน ที่เป็นศิลปะชนชั้นสูง เพราะงานฝีมือเหล่านี้ 

สำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ ที่มากมายเท่านั้น จึงจะสามารถทำได้ โดยสถาปัตยกรรม ของบ้านจีนโบราณนั้น ถือว่าเป็นอีกศิลปะ ที่ยังคงอยู่ ของประเทศจีน ซึ่งงานศิลปะทางตะวันออกนี้ ถูกเรียกว่า “ซื่อเหอย่วน” ซึ่งรูปแบบ ของการวางผังบ้านนั้น จะมีการยึดติดกับ ฮวงจุ้ย และแบ่งแยกไปตามรูปแบบ ที่ชัดเจนของที่พักอาศัย คือเรือนนอน เรือนบริวาร เรือนรับรอง 

บ้านสไตล์จีนโบราณ มักจะมีการสร้าง เรือนแยกกัน สถาปัตยกรรมบ้านจีน ที่มักจะมีการ แกะสลักบานประตู และยังมีเสา และเครื่องเรือนต่างๆ ที่จะสามารถ แสดงได้ถึงฐานะ ของผู้เป็นเจ้าของ นับว่าเป็นรูปแบบ ของงานศิลปะทางตะวันออก ที่ถูกรังสรรค์ออกมา จนกลายเป็นสิ่งที่ สะท้อนออกมาชัดเจน ว่ารูปแบบที่เห็นนั้น เป็นงานศิลปะทางตะวันออกจีน ชัดเจนแน่นอน 

ไม่ว่าจะเป็น บานประตูไม้ ที่มีการแกะสลัก เป็นรูปของมังกร นกยูง เสือ ปลา นับว่าเป็นรูปแบบ ที่เห็นแล้วจะรับรู้ได้ทันที ว่าเป็นศิลปะของจีนแน่นอน โดยเฉพาะบริเวณ หลังคาบ้านที่มักจะเห็น มังกรเป็นตัวอยู่บนหลังคานั้น นับได้ว่าการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะทางตะวันออก ของจีนนั้นเป็นรูปแบบ ที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆ 

ศิลปะร่วมสมัย