ศิลปะยุคใหม่ ศิลปะระดับสากล ศิลปะรอบโลก

ศิลปะยุคใหม่

ศิลปะยุคใหม่ เข้าใจถึง ศิลปะ ศิลปะสมัยใหม่ มีจุดเริ่มต้นอย่างไร ?

ศิลปะยุคใหม่ หากว่าได้พูดกันถึงโลกที่เป็นของ ศิลปะ ที่เป็นคำสั้นง่าย ๆ แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างมาก แต่ว่าดลับเป็นคำที่เข้าใจได้ยากที่สุด คำว่า Contemporary Art แปลมาเป็นคำไทยก็คือ ศิลปะร่วมสมัย แค่แปลมาก็ยังอาจไม่เข้าใจกันอยู่ดี อาจงงว่าสมัยไหนร่วมกับอะไรเป็นต้น ทีนี้มาดูว่าเราแยกกันยังำงกับ งานศิลปะร่วมสมัย เอาเข้าขริงแล้วไม่ต้องกลัวที่จะงงเลยครับ

เพราะในปัจจุบันบรรดาอาจารย์ นักศึกษาศิลปะรวมถึง ประวัติศาสตร์ศิลปะ ก็ยังคงถกเถียงกันทุกครั้งที่มีการตั้งกรอบในเรื่องทฤษฎี ในการจะจำกัดเรื่องของขอบเขตนิยามของ ผลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ศิลปะในสมัยใหม่ จนมันยากที่จะอธิบายถึงความชัดเจนว่า ศิลปะในยุคสมัยของเราเวลานี้ มันคือศิลปะอะไรแน่นั่นเอง ถึงขนาดที่การตั้งคำนิยามกับ ศิลปะยุคสมัยเรานี้มี่บอกว่าจะไม่ใช่หน้าที่ของคนในยุคนี้

แต่ว่าจะเป็นหน้ากับคนในรุ่นต่อไปที่จะย้อนมาเพื่อสรุปกับภาพรวม ศิลปะ ที่เกิดในยุคของเรานั่นเอง ก็จะคล้ายกับศิลปะโกธิคที่มีการตั้งชื่อ มีการสรุปภาพโดยรวมของคนยุคเรอเนซองส์นั่นเอง แม้จะตอบคำถามว่า ศิลปะร่วมสมัยคืออะไร อาจดูเป็นคำตอบที่ยาก แม้ศิลปะยุคสมัยนี้ได้ดำเนินไปอยู่ในตอนนี้ ที่ยังคงไม่มีบทสรุปที่จะทำความเข้าใจได้เลยตอนนี้ก็ตาม แค่เรามาเปิดใจให้กับศิลปะในยุคนี้

อย่างที่จะเห็นรูปกล้วยอยู่บนกำแพง ไปถึงการนั่งจ้องหน่ากันก็เป็นงานศิลปะในตอนนี้ งานศิลปะร่วมสมัยที่ต้องเปิดใจ รวมถึงเข้าใจกับศิลปะที่ผู้คนรุ่นหลังนั้น จะจดจำกับศิลปะในยุคสมัยนี้ 

ศิลปะร่วมสมัย คือศิลปะที่ได้เกิดมาตอนช่วงชีวิตของเรานั่นเอง คงจะเป็นคำตอบหนึ่งที่มีความชัดเจนมากที่สุด แบ้วก็เคยมีการสรุปภาพรวม ได้อธิบายในรูปแบบของศิลปะร่วมสมัยที่ว่า อะไรเป็นความงามของศิลปะ? ซึ่งได้มีความเห็นมาว่า คำถามนี้เป็นคำถามที่ล้าสมัยแล้ว เนื่องจากสำหรับศิลปะยุคปัจจุบันนี้ ต้องตั้งคำถามว่าอะไรคือศิลปะ? เพราะว่าศิลปะยุคปัจจุบันจะมีความหลากหลายขึ้นมามากนั่นเอง

ไม่ว่าจะวัสดุที่ใช้ รูปแบบไปจนกระทั่งแนวคิดที่ถ่ายทอดออกมาใน ผลงานศิลปะ ที่จะมีทั้งเรื่องของเพศ, สิ่งแวดล้อม, สัตว์, มนุษย์ต่างดาว ฯลฯ เป็นต้นจนเรื่องที่กล่าวถึงความงามคงจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักแล้ว กับสิ่งที่สำคัญของใน วงการศิลปะ ที่มีเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ ความหมายศิลปะ ศิลปะแต่ละยุคสมัยที่น่าสนใจ

ศิลปะยุคใหม่ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปะร่วมสมัย นั้นคืออะไร ?

ถึงแม้ว่ามีการได้จำกัดกับขอบเขตของ ศิลปะ ในสมัยนี้ให้อยู่ในกรอบศิลปะสร้างขึ้นตอนช่วงของยุคนี้ แต่หากจะจำกัดความก็คงยังไม่ได้ครอบคลุมกับ ศิลปะยุคปัจจุบันนี้ได้หมด นอกจากนี้กับการกำหนดเส้นแบ่งของ ศิลปะร่วมสมัย ได้เกิดมาตอนช่วงยุคไหนด้วย ซึ่งส่วนมากก็จะคาดการณ์ว่าเป็นช่วงหลัง 1970s เป็นต้นมานั่นเองแต่ยังมีการแย้งเอาไว้ว่า ให้ย้อนกลับไปยังช่วงยุค 1960s

หรือเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บางทีก็ได้กล่าวมาว่าศิลปะร่วมสมัยนี้ได้เกิดมาตอน ปลายยุคศตวรรษที่ 20 ไม่ก็ช่วงศตวรรษที่ 21 ที่นับว่าคือเวลาที่เป็นจุดตัดของ ศิลปะโมเดิร์น (Modern Art) แล้วก็ช่วง ศิลปะในสมัยใหม่ ขึ้นมาพอดิบพอดีอีกด้วย จนมีคำถามใหม่ขึ้นมาว่า ศิลปะโมเดิร์นกับศิลปะร่วมสมัย มีความต่างกันยังไง? ซึ่งคำว่า Modern จากพจนานุกรมคำแรก ๆ เลยที่จะเห็นก็คือคำ Contemporary แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าหาคำเหมือน Contemporary จะมีคำว่า Modernที่ขึ้นมาในอันดับแรกเช่นกัน

ศิลปะยุคใหม่

แม้แต่ความหมายของ ศิลปะในสมัยใหม่ กับกว่า ศิลปะร่วมสมัย จะคล้ายคลึงกันก็ตามทีแต่ใน วงการศิลปะ สองคำนี้ได้นำมาใช้กับยุคสมัยที่เป็นกาาเคลื่อนไหวของศิลปะ ที่มีความแตกต่างกันที่จะส่งต่อในเรื่องจองอิทธิพลเรื่องเวลาคาบเกี่ยวกัน Modern-Art ก็จะเรียกว่า ศิลปะสากลยุคใหม่ ที่มีการจำกัดกับขอบเขตงานศิลปะตอนช่วง 1860s – 1970s จุดเด่นสำคัญในศิลปะของยุคนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ความท้าทายกับกรอบของศิลปะยุคก่อนที่ผ่านมา แล้วได้ทดลองกับรูปแบบความเป็นไปได้แบบใหม่ ที่เป็นแง่ศิลปะ ภาพศิลปะ ของยุคนี้จะมีการเล่าเรื่องที่ตรงไปตรงมาอาจมีบางส่วนคบ้ายกับศิลปะยุคก่อน แต่จะเริ่มมีช่องว่างที่จะชวนให้คนดูนั้น ได้เข้ามาถึงความมีปฏิสัมพันธ์ ที่จะได้คิดได้จินตนาการต่อกับเรื่องราวได้เองยิ่งขึ้น คือจะเพิ่มความ แอ็บสแตร็ค เข้าไปยิ่งขึ้นนั่นเองครับกับศิลปะแนวนี้

ผู้ที่ได้วางรากฐานสำคัญนี้จะเป็นบรรดาศิลปินที่สร้างความประทับใจอย่าง วินเซนต์ แวนโกะห์, ปอล โกแก็ง, จอร์ต เซอราต์ ,ออวรี เดอ ตูลูส-ลอแต็ค เป็นต้นที่ผลงานศิลปะของพวกเขานั้น จะมีความแตกต่างที่ไกลจากภาพวาดบาศก์นิยม ที่เป็นผลงานของศิลปิน ปาโบล ปิกัสโซ ผลงานของยุคโมเดิร์จะแตกต่างกันอย่างมาก แต่บรรดาศิลปินตั้งต้นไว้กับการสร้างศิลปะยุคนี้ก็คือ

การเป็นขบถกับใน ประวัติศาสตร์ศิลปะ พวกเขาคือคนที่ได้เปิดแง่การแหกขนบที่จะวาดภาพที่อยู่ข้างหน้านี้ โดยถ่ายทอดด้วยอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง อย่างเข่นท้องฟ้าตอนกลางคืนที่ขยึกขยือ ภาพทิวทัศน์ที่ใช้การป้ายฝีแปรงที่รวดเร็ว ที่พวกศิบปินเหล่านี้เคยโดนดูถูกรวมถึงได้ด้อยค่ากับผลงาน ที่แหกกฏเกรณ์นี้จากจารีตของศิลปะแบบเก่ากันมาก่อน osanago-movieศิลปะยุคใหม่

ศิลปะยุคใหม่ ศิลปะสากลยุคใหม่ วงการศิลปะ ที่เกิดขึ้นในยุคใหม่นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?

พอถัดมากับใน ศิลปะสากลยุคใหม่ เค้าโครงที่เป็นการเข้าสู่ศิลปะร่วมสมัยได้เริ่มต้น ที่เป็นจุดเชื่อมจองศิลปะโมเดิร์น กับศิลปะที่ร่วมสมัยนี้จะเป็นยุคหลังโมเดิร์น พูดแบบง่าย ๆ คือยุคโมเดิร์นเป็นยุคของการเป็นรอยผลิตที่แตกมาจากแนวคิดแบบเดิม ยุคหลังโมเดิร์นก็จะเป็นการสานต่อแนวคิดนั่นเอง ที่เป็นผลพวงจากการเริ่มต้นที่แตกออกมา ที่จะทำให้การมองทุกสิ่งนั้นที่จะไม่ใช่เป็นเส้นตรง

หรือมีการเรียงลำดับขั้นตอนต่อไป ที่จะอยู่ในแบบขั้วตรงข้าม ที่มีความเป็นไปได้อย่างมากกับทัศนะของการมองโลก ที่จะเปลี่ยนและต่างออกไปเพราะได้ส่งอิทธิพล กับแนวคิดได้อย่างมากมาย อย่างมุมมองในเรื่องของเพศที่จะไม่ได้แค่เรื่องเพศกำเนิด อย่างการเป็นชายและหญิงเท่านั้นแล้ว แต่จะเพิ่มเพศวิถีที่หลากหลายมากขึ้น ไปยันเรื่องทำลายแนวคิดของสถานะมนุษย์

กับการที่ให้มนุษย์เป็นศูนย์ของทุกสรรพสิ่ง เลยได้นำมาสู่การให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม กับสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นด้วย วงการศิลปะ กับรอยต่อศิลปะร่วมสมัยที่ได้เริ่มปรากฏขึ้นให้เห็นได้ชัด ประวัติศาสตร์ศิลปะ กับยุคที่เปลี่ยนโมเดิร์นไปสู่ยุคโพสต์โมเดิร์น ศิลปะยุคนี้จะไม่วางตัวแบบภาพสะท้อนในเรื่องเป็นไปกับสังคม ที่ได้มีเริ่มตั้งคำถามที่ท้าทายมากกว่าเดิม

ไปถึงเรื่องเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่ ศิลปินยุคนี้จะทำ ภาพศิลปะ ที่จะเหมือนการทำรีเสิร์ช ในด้านการทำงานของศิลปะยุคนี้ จะต้องค้นคว้าเรื่องจองข้อมูล แล้วจะนำเสนอในเรื่องของทฤษฎีใหม่ ที่จะคล้ายกับเรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์

ผลงานศิลปะ ภาพศิลปะ ที่เกิดขึ้นในศิลปะยุคสมัยใหม่

เรื่องของจุดตัดของ ศิลปะสากลยุคใหม่ กับศิลปะสากลแบบร่วมสมัย ที่ได้เกิดขึ้นยุคที่ศิลปะวิดีโออาร์ต ศิลปะเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ต ที่ได้มีความเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้น 

เทอร์รี สมิธ เป็นศิลปินรวมถึงเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ What Is Contemporary Art? เขานั้นสรุปในเรื่องของเอกลักษณ์ที่เป็น งานศิลปะร่วมสมัย หรือว่าศิลปะที่ได้เกิดมาในเวลานี้ว่าคือ “ศิลปะที่กระตุ้นและปลุกระดม

ศิลปะยุคใหม่

ที่จะตี้งข้อสงสัยต้องตั้งคำถาม ที่จะแทรกนัยยะเข้าไปสองชั้น ที่จะทำขึ้นจากท่าทีที่มีความนอบน้อม ที่จะเปิดพื้นที่เป็นความหวัง” คำที่นิยามโดยสมิธอาจไม่ได้เป็นการอธิบายกับ ผลงานศิลปะ ภาพศิลปะ ของศิลปะร่วมสมัยมาสมบูรณ์หรือครอบคลุม แต่สิ่งที่น่าสนใจในคำอธิบายจะเป็นไม่มีคำว่า ความงาม ที่ได้ถูกมองว่าคือคุณค่าหลัก ๆ ที่เป็นของทางด้านศิลปะ ที่จะไม่คำนึงในคุณค่าเรื่องความงามมากนัก

เลยเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อ ผลงานของศิลปินยุคร่วมสมัยมากมาย ที่มีผู้ชมบางคนจะมองผิดไปว่าไร้คุณค่า ดูอาจจะไม่สมราคา ไปจนกระทั่งมองข้ามไปเลยทั้งที่จริง ในการตัดสินใจเรื่องของคุณค่างานศิลปะร่วมสมัย มากมายที่เกิดในยุคนี้ว่าจะสวยไม่สวย อาจเป็นเหมือนกับการตัดสินว่าอาหารจานหนึ่งอร่อยหรือแหลกไม่ล่าย โดยตัดสินจากเวลาที่เชฟใช้ในการปรุง osanago-movieศิลปะยุคใหม่

งานศิลปะร่วมสมัย การถ่ายทอดในยุคสมัยนี้

งานศิลปะร่วมสมัย จริงแล้วมีอยู้หลายชิ้นที่ไม่ได้ถ่ายทอดมาแบบ สุนทรียะความงามศิลปะคลาสสิก ไม่ว่าจะเป็นสกิลของ ภาพศิลปะ งานปั้นของยุคปัจจุบันนี้ งานศิลปะที่มีม่ดมายหลายชิ้น ได้มีจุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่อง โดยจะเป็นวิธีในการนำเสนอด้วยสื่อที่เป็นรูปแบบใหม่ ศิลปินของยุคที่จะพาคนดูได้เผชิญในประสบการณ์แบบใหม่ ที่จะออกมาจากความคุ้นเคยแบบเดิม ๆ ของชีวิตประจำวัน

แม้ว่างานศิลปะของยุคสมัยใดก็ตาม จะเล่าเรื่องกันทั้งหมดแต่ของยุคปัจจุบัน มนุษย์ได้มีการเดินทางข้ามเส้นของเวลา เส้นภาษา เส้นแบ่งพื้นที่จริงและพื้นที่ของโลกเสมือน ย้ายจากถิ่นฐานของชุมชนเข้าสู่โลกโซเชียล จนกล่ยมาเป็นเรื่องที่ปกติแล้ว ศิลปินในยุคปัจจุบันที่มีหน้าที่เหมือนนักวิจัยจึงต้องนำเสนอแนวคิดหรือหัวข้อการพูดคุยใหม่ ๆ รวมไปถึงภาษาใหม่ในการพูดคุย ศิลปินในยุคนี้บางส่วนจึงก้าวข้ามคุณค่าเรื่องความงาม

ซึ่งเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไปเสีย เพราะเหตุนี้เวลาดูงานศิลปะร่วมสมัย มักจะได้เผชิญหน้าเรื่องภาษากับได้ดูแนวคิดที่ใหม่ ที่อาจไม่ได้คุ้นเคยอาจไม่รู้จัก เพราะคุณค่าศิลปะของยุคปัจจุบันไม่ได้เป็นการพูดในเรื่องที่รู้ ไม่ได้พูดเรื่องที่คุ้นเคย แต่ว่าเป็นการนำไปเจอกับความท้าทาย รวมถึงสิ่งที่แปบกใหม่ตลอด ที่จะเป็นสิ่งที่ศิลปินอจากให้ได้มาสัมผัส ขณะเดียวกันก็คือบทสนทนาที่ได้กลับมามให้ได้คิดอีกด้วย

ถึงจะได้เห็นภาพที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถัดจากนี้ไปงานศิลปะจะทำให้ได้เห็น ภาพศิลปะร่วมสมัยที่ชัดเจนมากกว่าเดิม ไม่ก็อาจจะงงยิ่งขึ้นก็ไม่เป็นไร เนื่องจากว่าประสบการณ์ที่ได้มาแม้จะงง ก็นับว่าคือประสบการณ์ในรับชมงานศิลปะ ที่จะเป็นงานแบบร่วมสมัยนั่นเอง ที่จะเกิดขึ้นมาให้เห็นอีกมากมายในยุคนี้ ความหมายศิลปะ ศิลปะแต่ละยุคสมัยที่น่าสนใจ

osanago-movieผลงานศิลปะของโลก

ทางเข้าufabet777

สล็อตเว็บตรง