ศิลปะร่วมสมัย ความคิดของงานศิลปะ ที่มีมากมาย !

ศิลปะร่วมสมัย

ศิลปะร่วมสมัย ท่านเข้าใจความหมายของ ศิลปะสมัยใหม่ อย่างไรบ้าง ?

ศิลปะร่วมสมัย ถ้าเราพูดถึงผลงาน ศิลปะนั้นเราก็ต้องรับรู้ได้ว่า มันคือสิ่งที่สร้างสรรค์ ออกมาให้เป็น ความสวยงามนั้นเอง มันคือการรังสรรคื บนพิื้นกระดาษ หรืองานปติมากรรมนั้นเอง สิ่งที่ทางผู้ทำ นำเสนอออกมานั้น มันก็ทำออกมาได้ อย่างสวยงามนั้นเอง แต่สิ่งที่เราจะมาพูดถึง การที่เราเป็น ศิลปะร่วมสมัยนั้น มันคือการที่เป็น จิตวิญญาณของ ผู้สร่างสรรค์งานออกมา

บนชิ้นงานออกมาให้ เราได้รับชมกันนั้นเอง งานศิลปะมีมากมาย ของผู้ที่เป็นระดับอาจารย์ นำเสนอออกมา ให้เราได้รับรู้กันนั้นเอง สิ่งที่เรา จะพูดนั้น มันยากที่บางคนอาจจะเข้าถึงได้ เพราะบางคนอาจ จะไม่่เข้าใจในสิ่งที่ ทางผู้สร้างสรรค์ออกมา

นำเสนอให้เราได้รับชมกัน ไม่ว่าจะ สถานที่ ภาพวาด งานล่อขึ้นเป็น รูปปั่น โบราณสถาน หรือสถานที่สวย ๆ งามนั้นเอง เสื้อผ้า รองเท้า หรือสิ่งของเครื่องใช้ บางชิ้นก็รวมว่าเป็น ศิลปะเหมื่อนกันนั้นเอง และความหมาย ของมันนั้นก็คือ

ถ้าเราพูดถึง ศิลปะร่วมสมัย ในตอนนี้ โดยคำพูดที่เราพูด กันได้นั้นมัน ตีความหมาย ออกมาได้กว้่างมาก ที่เราจะพูดถึงนั้นเอง โดยเอกลักษณะของ สิ่งของมันมีความ แตกต่างแยกแยะ กันออกไปนั้นเอง แต่ถ้าเราจะมาพูด ถึงภาพโดยรวม ของคำนี้แล้วนั้น การเกิดศิลปะร่วมสมัย มันก็คือการเกิดขึ้นหลังจาก สงครามโลกครั้งที่ สอง และไล่ลำดับมาเรื่อย จนถึงปัจจุบันนั้นเอง

หรือในช่วงออก ศตวรรษที่ยี่สิบนั้นเอง โดยถ้าเราจะพูดถึง การคิดการเข้าใจของ นักประวัติศาสตร์ทางด้านศิลปะ แล้วบางคนนั้นก็จะมีความคิดไม่ตรงกันสักเท่าไร นั้นเอง โดยแบ่งแยกเป็น โมเดิร์น อาร์ต , แอ๊ปสแต๊ค อาร์ต , แอ๊ปสแต๊ป เอ็กเพลนชั่นนิส , ป๊อบ อาร์ต , โพส โมเดิร์น , มีเดีย อาร์ต , มัลติมีเดีย อาร์ต และรวมอีกมากมายนั้นเอง

ศิลปะร่วมสมัย

.

ศิลปะร่วมสมัย ระหว่าง ศิลปะกับศิลปิน ต่างกันอย่างไร ?

ศิลปะนั้น มันมีความเป็น มาในลักษณะของ วิถีชีวิต ในยุคปัจจุบัน ซึ่งไม่มีจุดที่เรียกว่า ศุนย์กลาง สามารถที่จะใช้ความไฮเทค ในการสร้างสรรค์ หรือรังสรรค์ มันออกมานั้นเอง ซึ่งใครที่อยาก จะทำมันนั้น ก็สามารถที่ จะทำได้นั้นเอง เพราะอย่างงี้ การแยกประเภท ศิลป่ะนั้น มันก็เลยอาจ จะมีความเป็น ตัวของตัวเอง ในการสร้างสรรค์ ชิ้นงานศิลปะนั้นเอง

โดยการที่จะทำให้ มีความเห็นที่ตรงกันนั้น มันเลยเป็นจุด ที่ยากมากพอสมควร ในการสร้างสรรค์ ผลงานออกมานั้นเอง และซึ่งการทำงาน ที่มีความหลากหลายนั้น ไม่ว่าจะการ เลือกทำงาน โฟโต้ช๊อป การทำ อาร์ค เวิร์ค

บนคอมพิวเตอร์ มันก็เป็น ศาสตร์ทาง ศิลปะที่ชิ้นงานนึงนั้น เองเลยถือว่าต้องมี หัวในเรื่อง ของการคิดงาน ซึ่งการสร้างสรรค์ บางงานนั้น บางทีก็อยูู่ใน จุดที่ยากมากพอสมควร ซึ่งมันก็ไม่ใช่ ว่าทุกคน นั้นจะได้นั้นเอง โดยการเริ่มต้นของคำว่า

ความเป็น ยุคศิลปะแนวใหม่ ที่มีความแตกต่าง !

ที่มาศิลปะร่วมสมัย มันเริ่มต้นจาก สังคมในฝั่งตะวันตก โดยส่วนใหญ่ จะนำการสร้างสรรค์ นั้นมานำเสนอใหม่ หรือเรียกว่า ประยุกต์ใหม่นั้นเอง ตามใจของเราที่เราอยากจะคิด และสร้างสรรค์ มันออกมา หรือการเรียกว่า การที่เราเอา ศิลปะทางตะวันตก มาสร้างสรรค์ ในรูปแบบของไทย เราก็จะเรียกว่า ไทยประยุกต์ นั้นเอง ถ้าเราจะพูดคำว่าศิลปะ ร่วมสมัยนั้น มันก็คือ การที่เรา

คิดของความเป็นตัวเรา และสร้างสรรค์ มันออกไปนั้นเอง ซึ่งวิถี มันก็จะอยู่ใน ยุคโบราณนั้นเอง แล้วนำกลับมาประยุคต์ใหม่ และเปลี่ยนแปลง ในชิ้นงานของคำว่ าศิลปะนั้นเอง โดยการทำ ขึ้นมานั้น มันอาจจะนำมา ให้ดูใหม่ขึ้น ทันสมัยขึ้น

ทั้งการสร้างสรรค์ รูปร่าง รูปทรง ลักษณะสิ่งของ หรือชิ้นงานนั้นเอง โดยอิงจากสิ่งเดิม ๆ จากความเป็น สิ่งโบราณ หรือการที่เรานั้นชอบ นั้นเอง หรือเราจะพูดถึงตัวอย่างลักษณะ ของศิลป่ะร่วมสมัย นั้นมันก็คือ การนำรูปแบบเดิม จากศิลปะโรโคโค

มารังสรรค์เป็นลายบน กระดาศ หรือลายพื้นผิว ของชิ้นผ้านั้นเอง หรือการ วาดรูปลักษณะ ของธรรมชาติ นั้นเอง โดยใช้ลักษระการใช้สี ลักษระของการ วาดรูปนั้นเอง โดยการแบ่งของ จุดหมายของ คำว่าศิลปะนั้น มันแบ่งออกเป็น ประเภทได้นั้นเอง

ความน่าสนใจใน ศิลปะที่น่าเหลือเชื่อ

คือการใช้ภาษาแห่ง ความงดงาม ซึ่งมันอาจจะมีจุดที่ยืน ในการที่เรา จะรังสรรค์์ สิ่งสวยงามออกมานั้นเอง โดยที่ทางผู็ทำนั้น จะยึดจุดของคำว่าศิลปะ เป็นจุดยืนนั้นเอง โดยที่เขาจะยึดจุดที่เรียกว่า มาตราฐานงานศิลปะ ซึ่งมันไม่มี ความแน่นอน และตายตัวในงานนั้นเอง โดยจุดเด่นของ ลักษณะชิ้นงาน ก็อาจจะยึด คำว่า จุดเด่นของ แต่ละประเทศ เป็นที่ตั้งในการสร้าง

ผลงานออกมานั้นเอง และอีกรูปแบบ นั้นก็คือ การแสดงชิ้นงานใน ลักษณะของอารมณ์ เป็นเหมื่อนการ สร้างสรรค์ผลงานโดย ใช้อารมณ์ของผู้ทำ ออกมา และนำเสนอลงบนชิ้นงาน ออกมาให้เราได้ชมกันนั้นเอง โดยลักษณะของ

การปลดปล่อยนั้น มันอาจจะยืนอยู่ในการใช้ จิตวิญญาณ ของผู้สร้างสรรค์ ในการก่อชิ้นงานศิลป่ะ ขึึ้นมา มันอาจจะต้องใช้อารมณ์ ในการนำเสนอผลงาน ที่เรานั้น อาจจะรับรู้ได้ซึ่ง การที่ผู้ทำนั้น กำลังบอกในเรื่อง ของการนำเสนองาน

.ศิลปะร่วมสมัย

ความงดงามของศิลปะ ที่มีมากมายหลายแนวความคิด

ออกมาให้เรานั้นทราบ นั้นเอง อีกรูปแบบลักษณะ ของศิลป่ะคือ การใช้ความคิดทางภาษา นำเสนอออกมานั้นเอง ในการทำสิ่งนี้คือการใช้ เครื่องมือในการรังสรรค์ ชิ้นงาน ออกมาเป็นรูปแบบ ที่ต้องการเรา สามารถรถระบุ แนวคิดเองได้ ว่าอยากได้ชินงาน ในลักษณะไหนในการ นำเสนอผลงาน ออกมานั้นเอง โดยการสร้างสรรค์ ชิ้นงานแนวนี้ ส่วนมากจะสะท้อน ศิลปะปติมากรรม

ชีวิตทางสังคม และโลกที่อาศัยนั้นเอง เพื่อที่จะชักจูงจิตใจมนุษย์ ให้สูงขึ้นก็อาจจะเป็นได้ รวมถึงการที่บาง ท่านนำเสนอ โดยการใช้ภาษาเขียน ในการสื่อออกมาเพื่อ ให้เรารับรู้เกี่ยวกับ ความหมายที่ ทางผู้ทำนั้น สื่อออกมาได้นั้นเอง ศิลปะมันไม่มีคำตายตัว มันคือจิตวิญญาณ ความคิดของผู้สร้างที่พยายาม สื่อให้เรานั้นรับทราบ เกี่ยวกับความคิดนั้นเอง ศิลปะข้างถนน